werkenrecht.info

is het platform waar je informatie kan inwinnen over uiteenlopende arbeidsrechtelijke zaken waar zowel werknemers als werkgevers dagelijks mee te maken krijgen. Hier vind je een verzameling artikelen die arbeidrecht advocaat Diana Simons in de loop van 15 jaar wekelijks geschreven heeft voor Intermediair. Ze worden op deze site aangepast aan de actualiteit, en zijn een bron van kennis voor iedereen die met arbeidsrechtelijke kwesties te maken krijgt. 

 

Doorstart voortzetting dienstverband?

09-11-2016

Als je na een faillissement bij het doorstartende bedrijf in dienst treedt, telt jouw arbeidsverleden bij het originele bedrijf dan mee?

 

Lees het hele artikel

Aanzegplicht

03-11-2016

Voor werkgever geldt een aanzegtermijn van een maand bij beƫindigen of verlengen contract

Lees het hele artikel

Concurrentiebeding op schrift

12-10-2016

Concurrentiebeding moet schriftelijk zijn vastgelegd!

Er ontstaat vaak discussie over de vraag of aan de schriftelijkheidseis van het concurrentiebeding is voldaan

Lees het hele artikel

Vergoeding voor concurrentiebeding

12-10-2016

De rechter kan een vergoeding toekennen aan een werknemer die door concurrentiebeding wordt belemmerd om ander werk te vinden.

Lees het hele artikel

Zwangerschap bij tijdelijk contract

11-10-2016

Rechtspositie zwangere werkneemster na afloop tijdelijk contract

Lees het hele artikel

Ziek en zwanger: wie betaalt mijn uitkering?

30-09-2016

Ziek en zwanger! Wie betaalt het loon?

Lees het hele artikel

Wat betekent een loonsanctie voor mijn inkomen?

30-09-2016

Krijgt de werkgever een loonsanctie opgelegd? Wat betekent een loonsanctie voor de werknemer?

Lees het hele artikel

Mag jij de boekhouding van je werkgever inzien?

30-09-2016

Een werknemer kan inzage vragen in de boekhouding van de werkgever indien zijn loon afhankelijk is van de bedrijfsresultaten.

Lees het hele artikel

Is het advies van de ondernemingsraad geheim?

29-09-2016

Schending van de geheimhoudingsplicht van de ondernemingsraad kan leiden tot ontslag op staande voet. Advocaat Diana Simons legt uit.

Lees het hele artikel

Aanbieden scholing wettelijk vastgelegd

29-09-2016

Werkgever is verplicht scholing aan te bieden

 

Lees het hele artikel