Let op de formulering van je concurrentiebeding!

03-07-2017

Onredelijke benadeling werknemer door te ruim geformuleerd concurrentiebeding.

Een werkgever zal vaak een concurrentiebeding opnemen in de arbeidsovereenkomst met zijn werknemers. Het doel hiervan is om zijn concurrentiepositie te beschermen. De werknemer krijgt immers tijdens zijn dienstverband informatie en kennis onder ogen die concurrerende bedrijven graag zouden willen weten. Kort gezegd wordt met het concurrentiebeding de werknemer verboden om binnen een bepaalde periode of binnen een bepaald gebied in Nederland voor een concurrerend bedrijf te werken.

Wanneer de werknemer een totaal andere functie krijgt binnen het bedrijf dan kan het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder op de werknemer drukken. Hiermee wordt bedoeld dat het concurrentiebeding een nog grotere belemmering voor de werknemer is geworden om een nieuwe baan te vinden als gevolg van zijn nieuwe functie. Het is vaste jurisprudentie dat wanneer dit het geval is, het concurrentiebeding niet langer geldig is. De werkgever had een nieuw concurrentiebeding moeten overeenkomen met de werknemer op het moment dat hij de andere functie aanvaardde.

In een uitspraak van het Hof 23 juli 2013 te Amsterdam is bepaald dat een ingrijpende functiewijziging niet tot gevolg had dat de werknemer meer werd belemmerd door het concurrentiebeding dan voor de functiewijziging. Deze werknemer was in dienst getreden bij de werkgever als een sales representative. In de arbeidsovereenkomst was een concurrentiebeding opgenomen dat behoorlijk ruim was geformuleerd. Het was de werknemer verboden om gedurende twaalf maanden na het einde van het dienstverband 'werkzaam of betrokken te zijn bij enige persoon, instelling of werkgever of onderneming die concurrerende, soortgelijke of aanverwante activiteiten ontplooit'.

Na een jaar kreeg de werknemer een andere functie binnen het bedrijf. In deze nieuwe functie kreeg de werknemer twintig mensen onder zich. De werknemer stelt dat het concurrentiebeding hierdoor aanmerkelijk zwaarder op hem is gaan drukken door deze ingrijpende functiewijziging. Reden hiervoor is dat hoe hoger de functie, hoe minder gelijkwaardige functies er beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. De werknemer stelt dat hij door het concurrentiebeding geen andere baan kan vinden op de arbeidsmarkt. De werkgever ontkent dat er sprake is van een ingrijpende functiewijziging.

Het Hof stelt dat er wel degelijk van een ingrijpende functiewijziging sprake was. De werknemer heeft managementtaken erbij gekregen en geeft leiding aan personeel. Maar door de bijzondere ruime formulering van het concurrentiebeding is het concurrentiebeding niet zwaarder gaan drukken op de werknemer. De werknemer had ook geen managementfuncties mogen uitoefenen bij concurrerende ondernemingen als hij geen functiewijziging had ondergaan. Het concurrentiebeding verbiedt immers 'soortgelijke of aanverwante activiteiten'.

Wel oordeelt het Hof dat de werknemer door de ruime formulering van het concurrentiebeding onredelijk wordt benadeeld. En zo komt de werknemer toch nog af van het concurrentiebeding.

Lees ook

Boetebeding

05-03-2021
Mag de werkgever boetes opleggen? Lees het hele artikel

Werkgever leest e-mails werknemer

06-10-2017

Alleen onder bijzondere omstandigheden mag een werkgever de e-mails van een werknemers lezen. 

Lees het hele artikel

Uitbetaling loon tijdens vakantie

06-10-2017

Dit hoor jij uitbetaald te krijgen tijdens je vakantie

Lees het hele artikel

Verkeersboetes verhalen op werkgever

24-07-2017

Verkeersboete, vergoed door de baas?

Lees het hele artikel

Vergoeding overwerk parttimer

24-07-2017

Krijgt een parttime werknemer een vergoeding voor overwerk?

Lees het hele artikel

Geen toestemming voor vakantie

24-07-2017

Onder welke voorwaarden mag je werkgever een verzoek om vakantie weigeren?

Lees het hele artikel

Langdurig zorgverlof

24-07-2017

Voor wie kan een werknemer zorgverlof opnemen?

Lees het hele artikel

Werkgever verhuist

23-07-2017

Als je bedrijf verhuist, ben je niet altijd verplicht om mee te gaan!

Lees het hele artikel

Concurrentiebeding bij functiewijziging

03-07-2017

Nieuwe functie: wat gebeurt er met een concurrentiebeding?

Lees het hele artikel

Concurrentiebeding bij verlenging van het contract

03-07-2017

Een concurrentiebeding moet schriftelijk overeengekomen worden. Is dat ook het geval bij een verlenging je contract?

Lees het hele artikel