Verkeersboetes verhalen op werkgever

24-07-2017

Moet een werkgever een verkeersboete betalen die een werknemer heeft gekregen bij de uitoefening van zijn werkzaamheden?

Snelheidsovertreding

Een werknemer moet een pakketje wegbrengen voor zijn werkgever en twee maanden later ligt er een verkeersboete van het Centraal Justitieel Incassobureau op zijn deurmat. Het ging om een snelheidsovertreding van minder dan 10 kilometer per uur. De werknemer vindt het niet meer dan redelijk dat de werkgever deze boete voor zijn rekening neemt. De rechter heeft onlangs bepaald dat de werkgever boetes voor snelheidsovertredingen van maximaal 10 kilometer per uur moet vergoeden als de werknemer deze overtreding heeft begaan tijdens werktijd. Zijn werkgever denkt daar anders over.

Uitspraak Hoge Raad

De werknemer spant een procedure aan en het Gerechtshof in Den Haag bepaalt dat de werkgever een boete voor een snelheidsovertreding van maximaal 10 kilometer per uur moet vergoeden als de werknemer deze snelheidsovertreding heeft begaan in de uitvoering van de werkzaamheden. Tegen deze uitspraak is beroep ingesteld en de Hoge Raad is op 13 juni 2008 tot een ander oordeel gekomen. Volgens de Hoge Raad hoeft de werkgever de boetes voor snelheidsovertredingen niet te verhalen op zijn werknemer tenzij de werkgever heeft bevorderd dat de werknemer de snelheidsovertreding heeft begaan. 

Lees ook

Boetebeding

05-03-2021
Mag de werkgever boetes opleggen? Lees het hele artikel

Werkgever leest e-mails werknemer

06-10-2017

Alleen onder bijzondere omstandigheden mag een werkgever de e-mails van een werknemers lezen. 

Lees het hele artikel

Uitbetaling loon tijdens vakantie

06-10-2017

Dit hoor jij uitbetaald te krijgen tijdens je vakantie

Lees het hele artikel

Vergoeding overwerk parttimer

24-07-2017

Krijgt een parttime werknemer een vergoeding voor overwerk?

Lees het hele artikel

Geen toestemming voor vakantie

24-07-2017

Onder welke voorwaarden mag je werkgever een verzoek om vakantie weigeren?

Lees het hele artikel

Langdurig zorgverlof

24-07-2017

Voor wie kan een werknemer zorgverlof opnemen?

Lees het hele artikel

Werkgever verhuist

23-07-2017

Als je bedrijf verhuist, ben je niet altijd verplicht om mee te gaan!

Lees het hele artikel

Concurrentiebeding bij functiewijziging

03-07-2017

Nieuwe functie: wat gebeurt er met een concurrentiebeding?

Lees het hele artikel

Concurrentiebeding bij verlenging van het contract

03-07-2017

Een concurrentiebeding moet schriftelijk overeengekomen worden. Is dat ook het geval bij een verlenging je contract?

Lees het hele artikel

Is een concurrentiebeding per e-mail geldig?

03-07-2017

Een concurrentiebeding is alleen geldig als het schriftelijk is overeengekomen. Maar wanneer is aan die eis voldaan?

Lees het hele artikel