Verkeersboetes verhalen op werkgever

24-07-2017

Moet een werkgever een verkeersboete betalen die een werknemer heeft gekregen bij de uitoefening van zijn werkzaamheden?

Snelheidsovertreding

Een werknemer moet een pakketje wegbrengen voor zijn werkgever en twee maanden later ligt er een verkeersboete van het Centraal Justitieel Incassobureau op zijn deurmat. Het ging om een snelheidsovertreding van minder dan 10 kilometer per uur. De werknemer vindt het niet meer dan redelijk dat de werkgever deze boete voor zijn rekening neemt. De rechter heeft onlangs bepaald dat de werkgever boetes voor snelheidsovertredingen van maximaal 10 kilometer per uur moet vergoeden als de werknemer deze overtreding heeft begaan tijdens werktijd. Zijn werkgever denkt daar anders over.

Uitspraak Hoge Raad

De werknemer spant een procedure aan en het Gerechtshof in Den Haag bepaalt dat de werkgever een boete voor een snelheidsovertreding van maximaal 10 kilometer per uur moet vergoeden als de werknemer deze snelheidsovertreding heeft begaan in de uitvoering van de werkzaamheden. Tegen deze uitspraak is beroep ingesteld en de Hoge Raad is op 13 juni 2008 tot een ander oordeel gekomen. Volgens de Hoge Raad hoeft de werkgever de boetes voor snelheidsovertredingen niet te verhalen op zijn werknemer tenzij de werkgever heeft bevorderd dat de werknemer de snelheidsovertreding heeft begaan. 

Lees ook

Nieuwe wet geeft betere bescherming van klokkenluiders

16-06-2021
Een werkgever mag jou niet benadelen als je als klokkenluider een misstand meldt.

Onlangs is er ingestemd met een wetsvoorstel die het mogelijk maakt om de Europese Richtlijn bescherming klokkenluiders in te voeren. Eind 2021 wordt de huidige Wet Huis voor klokkenluiders aangepast naar de Wet bescherming klokkenluiders.

Lees het hele artikel

Aanbieden scholing wettelijk vastgelegd

15-06-2021

Werkgever is verplicht scholing aan te bieden

 

Lees het hele artikel

Motiveringsplicht concurrentiebeding in tijdelijk contract

14-06-2021

Een tijdelijk contract mag alleen nog een concurrentiebeding bevatten bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Sinds 1 januari 2015 mag een werkgever alleen nog maar een concurrentiebeding opnemen in een contract voor bepaalde tijd wanneer dit vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk is. De werkgever moet in het concurrentiebeding zelf motiveren welke bedrijfs- of dienstbelangen in het geding zijn.

Lees het hele artikel

Uitbetaling loon tijdens vakantie

09-05-2021

Dit hoor jij uitbetaald te krijgen tijdens je vakantie

Lees het hele artikel

Werkgever verhuist

18-04-2021

Als je bedrijf verhuist, ben je niet altijd verplicht om mee te gaan!

Lees het hele artikel

Boetebeding

05-03-2021
Mag de werkgever boetes opleggen? Lees het hele artikel

Werkgever leest e-mails werknemer

06-10-2017

Alleen onder bijzondere omstandigheden mag een werkgever de e-mails van een werknemers lezen. 

Lees het hele artikel

Vergoeding overwerk parttimer

24-07-2017

Krijgt een parttime werknemer een vergoeding voor overwerk?

Lees het hele artikel

Geen toestemming voor vakantie

24-07-2017

Onder welke voorwaarden mag je werkgever een verzoek om vakantie weigeren?

Lees het hele artikel

Langdurig zorgverlof

24-07-2017

Voor wie kan een werknemer zorgverlof opnemen?

Lees het hele artikel