Lager loon en WW

08-06-2021

Wat doet accepteren van werk met lager loon voor je WW?

Als iemand een WW-uitkering ontvangt en werk vindt voor een aantal dagen per week, dan moet hij het UWV hiervan op de hoogte stellen. Tot 1 juni 2015 werd de WW-uitkering verrekend met de uren. Dit hield in dat de WW-uitkering eindigt voor de uren dat een werknemer werk heeft gevonden.

De eerste twee maanden

Vanaf 1 juni 2015 is dit gewijzigd en wordt de WW-uitkering verrekend met de inkomsten die de werknemer ontvangt. Als een werknemer een uitkering ontvangt voor 40 uur per week en voor 16 uur een baan accepteert dan eindigde voor 1 juni 2015 de WW-uitkering voor 16 uur. Vanaf 1 juni 2015 worden de inkomsten die de werknemer ontvangt voor 16 uur per week verrekend met de uitkering. Daarbij geldt dat de inkomsten in de eerste twee maanden voor 75 procent worden verrekend en daarna voor 70 procent.

Van elke euro aan inkomen naast de uitkering behoudt de werknemer dan € 0,25 respectievelijk € 0,30. De overige € 0,70 worden gekort. Verdiende iemand eerst
€ 2.000 per maand en vindt hij na intreden van werkloosheid een baan waarmee hij € 1.500 per maand verdient, dan bedraagt de ww-uitkering na twee maanden 0,7 x (2.000-1.500)= € 350 per maand. Het totale inkomen bedraagt dan € 1.850. Met deze wijziging is het voor werknemers minder bezwaarlijk om werk te accepteren met een lager loon omdat de WW het verschil tussen het oude en nieuwe loon tegemoed komt.

Voor uitkeringen die zijn ingegaan vóór 1 juli 2015 blijft urenverrekening het uitgangspunt bij hervatting. Inkomensverrekening wordt vanaf de eerste werkloosheidsdag toegepast, terwijl (pas) na zes maanden werk onder uitkeringsniveau passend wordt geacht. Dit betekent dat een werkzoekende ervoor zou kunnen kiezen om al voor het einde van die termijn van zes maanden werk onder uitkeringsniveau te aanvaarden.

Inkomen hoger dan maximumdagloon

Verdiende de werknemer voordat hij een WW-uitkering kreeg een hoger inkomen dan het maximum dagloon (per 1 januari 2021 € 223,40) dan is de verrekening iets ingewikkelder. Inkomsten die de werknemer tijdens de WW-uitkering verdient worden dan vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller het gemaximeerde dagloon is en de noemer het ongemaximeerde dagloon. Stel dat een werknemer voor ingang van de WW een dagloon heeft van € 500,- en hij vindt tijdens WW periode een baan waarmee hij € 4.000,- per maand verdient, dan wordt dat inkomen vermenigvuldigd met de breuk van € 223,40 / € 500. Dit betekent dat de werknemer na twee maanden werkloosheid 70% van € 2.373,32 wordt verrekend met de WW-uitkering.

 

Lees ook

Transitievergoeding

18-06-2021

Hoe bereken je de transitievergoeding?

Lees het hele artikel

Welke periode telt mee bij WW-uitkering?

16-06-2021

Hoe lang heeft een werknemer recht op een WW-uitkering?

Lees het hele artikel

Combinatie van ontslaggronden mogelijk

11-06-2021

Sinds de invoerng van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 junuari 2020 hoeft de werkgever zich niet te beperken tot één ontslaggrond.

Lees het hele artikel

Aanvechten concurrentiebeding

01-06-2021

Heeft het zin om je concurrentiebeding aan te vechten? Als je van baan wilt wisselen, kan je last krijgen van het concurrentiebeding. Het aanvechten ervan biedt in veel gevallen uitkomst.

Lees het hele artikel

Opnemen vakantie bij WW

30-05-2021

Mag met behoud van WW-uitkering vakantiedagen opnemen? 

Lees het hele artikel

WW rechten en plichten

09-10-2017

Wat zijn je rechten en plichten bij het aanvragen van een uitkering? Zorg er in ieder geval voor dat je niet verwijtbaar werkloos wordt. 

Lees het hele artikel

WW passend arbeid

09-10-2017

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het begrip passende arbeid aangescherpt. Advocaat Diana Simons legt uit.

Lees het hele artikel

Drankmisbruik leidt niet altijd tot ontslag

01-08-2017

Ontslag op staande voet een te vergaande maatregel bij drankmisbruik

Lees het hele artikel

Gebonden aan concurrentiebeding bij faillissement?

03-07-2017

Je werkgever is failliet. Kan de curator je zomaar houden aan je concurrentiebeding?

Lees het hele artikel

Aanzegplicht bij tijdelijk contract

03-07-2017

Schriftelijke aanzegplicht bij tijdelijke contract verplicht voor werkgever

Lees het hele artikel