WW passend arbeid

09-10-2017

Wanneer is er sprake van 'passende arbeid'?

Een werknemer die onvrijwillig werkloos wordt, heeft aanspraak op een WW-uitkering als hij aan de jaren- en wekeneis voldoet. De jareneis houdt in dat hij in vijf jaar voorafgaand aan de dag dat hij werkloos wordt tenminste vier jaar heeft gewerkt. De wekeneis houdt in dat hij voorafgaand aan zijn werkloosheid in ieder geval 26 weken in 36 weken in loondienst heeft gewerkt.

Passende arbeid binnen zes maanden

Voldoet de werknemer aan de weken- en/of jareneis, dan zal hij zich moeten inschrijven als werkzoekende en zal hij op zoek moeten gaan naar ander (passend) werk (sollicitatieplicht). In de eerste zes maanden nadat hij werkloos is geworden, wordt als passend werk aangemerkt, het werk dat zo veel mogelijk aansluit bij het werk dat aansluit bij zijn opleidingsniveau.

Er gelden vier opleidingsniveaus, te weten universitair/hbo, mbo, vmbo en lager of geen onderwijs. Ten aanzien van de hoogte van het loon geldt dat arbeid ook passend is als de werknemer tenminste 70 procent van het laatstverdiende loon kan verdienen.

Passende arbeid na zes maanden

Na zes maanden is ook werk onder het opleidingsniveau van het werk waaruit iemand werkloos is geworden passend, tenzij dit werk om sociale, geestelijke of lichamelijk redenen niet acceptabel is. Vanaf 1 juli 2015 worden alle banen na een half jaar als passend gezien. Dat betekent dat werkzoekenden na zes maanden ook moeten solliciteren op banen met een lager opleidings-, werk- en denkniveau. Ook zal de werkzoekende eventueel akkoord moeten gaan met een eventueel lager loon of minder uren. 

Uitbreiding reisduur

Terwijl de werkzoekende in de eerste zes maanden nog eisen kan stellen aan de reistijd, geldt na zes maanden een maximale reistijd van drie uur. Ook kan onder omstandigheden een verplichting bestaan voor de werkzoekende om te verhuizen, als duidelijk is dat binnen de regio waarin men woont geen werk is en duidelijk is dat dit werk elders wel beschikbaar is. Wel zal worden gekeken naar de persoonlijke omstandigheden (gezinssituatie) van de werknemer. Ook wordt naar de arbeidsomvang gekeken.

Is de werkzoekende voor acht uur werkloos, dan is het niet goed verdedigbaar dat men van de werkzoekende kan verwachten dat hij/zij een functie moet aanvaarden waarbij een reistijd van twee uur geldt.

 

Lees ook

Transitievergoeding

18-06-2021

Hoe bereken je de transitievergoeding?

Lees het hele artikel

Welke periode telt mee bij WW-uitkering?

16-06-2021

Hoe lang heeft een werknemer recht op een WW-uitkering?

Lees het hele artikel

Combinatie van ontslaggronden mogelijk

11-06-2021

Sinds de invoerng van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 junuari 2020 hoeft de werkgever zich niet te beperken tot één ontslaggrond.

Lees het hele artikel

Lager loon en WW

08-06-2021

Verrekening van inkomen in plaats van uren met WW-uitkering

Lees het hele artikel

Aanvechten concurrentiebeding

01-06-2021

Heeft het zin om je concurrentiebeding aan te vechten? Als je van baan wilt wisselen, kan je last krijgen van het concurrentiebeding. Het aanvechten ervan biedt in veel gevallen uitkomst.

Lees het hele artikel

Opnemen vakantie bij WW

30-05-2021

Mag met behoud van WW-uitkering vakantiedagen opnemen? 

Lees het hele artikel

WW rechten en plichten

09-10-2017

Wat zijn je rechten en plichten bij het aanvragen van een uitkering? Zorg er in ieder geval voor dat je niet verwijtbaar werkloos wordt. 

Lees het hele artikel

Drankmisbruik leidt niet altijd tot ontslag

01-08-2017

Ontslag op staande voet een te vergaande maatregel bij drankmisbruik

Lees het hele artikel

Gebonden aan concurrentiebeding bij faillissement?

03-07-2017

Je werkgever is failliet. Kan de curator je zomaar houden aan je concurrentiebeding?

Lees het hele artikel

Aanzegplicht bij tijdelijk contract

03-07-2017

Schriftelijke aanzegplicht bij tijdelijke contract verplicht voor werkgever

Lees het hele artikel