Vooruitzicht vast contract

01-04-2021

Ik zou bij goed functioneren een vast contract krijgen!

Je zou bij goed functioneren in vaste dienst treden, maar dat contract komt er niet. Heb je dan een poot om op te staan?

Een veelvoorkomende bepaling in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is dat een werknemer bij goed functioneren in vaste dienst treedt. Deze bepaling spreekt de intentie uit dat de werkgever een langere samenwerking in gedachte heeft als de werknemer geschikt is voor de functie.

Voor de werknemer is het een geruststellende gedachte dat niet op voorhand de duur van het dienstverband vaststaat.

Goed functioneren

De vraag is alleen hoeveel waarde een dergelijke bepaling heeft. Stel dat een werknemer zelf het idee heeft gehad dat hij prima zijn werk heeft gedaan en nooit op- en aanmerkingen heeft gehad op zijn functioneren. Het einde van het dienstverband nadert en de werkgever ziet toch af van een vast dienstverband. Heeft de werknemer dan nog een poot om op te staan om een vast contract af te dwingen?

De werknemer bevindt zich in een lastige positie, want hij kan wel vinden dat hij uitermate geschikt is voor zijn functie, maar de werkgever kan daar andere idee├źn over hebben. Dat de werknemer zich dan bewijsrechtelijk in een moeilijke positie bevindt, blijkt ook wel uit het feit dat er weinig jurisprudentie te vinden is over dit onderwerp.

Een chefkok die na twee keer verlenging van zijn contract de laan uit werd gestuurd stapte naar de rechter en verweet de werkgever slecht werkgeverschap. En met succes! Het ging in deze zaak om een chefkok die een jaarcontract had gekregen met de bepaling dat bij goed functioneren hij in vaste dienst zou treden. In plaats van een vast dienstverband kreeg hij nog een verlenging van een jaar en na afloop van dit jaar werd hem de wacht aan gezegd. Hij zou niet goed functioneren.

Volgens de werknemer heeft de werkgever niet aan zijn verplichtingen voldaan voorzover het gaat om het beoordelen van functioneren. Het restaurant waar de werknemer werkt, heeft prestigieuze ambities en van de werkgever mag dan een gedegen personeelsbeleid verwacht worden. Uit niets blijkt dat de werkgever de redelijke verwachting althans ten opzichte van werknemer waargemaakt heeft. Iedere aanwijzing van een op schrift gesteld personeelsbeleid ontbreekt.

De werkgever heeft in dit opzicht niet als goed werkgever gehandeld. De kantonrechter te Maastricht op 7 mei 2014 oordeelt dat de werkgever een bedrag van 15.000 euro schadevergoeding moet betalen.

 

Lees ook

DBA: Nieuwe beoordeling van zelfstandigheid ondernemer

02-05-2021

Nu de VAR is vervangen door de Wet deregulering beoordeling zelfstandigheid (DBA) verandert ook de manier waarop de Belastingdienst beoordeelt of iemand ondernemer is.

Lees het hele artikel

Oudere werknemer in dienst nemen

25-04-2021

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd maakt oudere werknemer aantrekkelijker

Lees het hele artikel

Ontslag tijdens proeftijd

22-04-2021

Is een werknemer vogelvrij tijdens zijn proeftijd?

Lees het hele artikel

Studiekosten ook terugbetalen tijdens proeftijd?

11-04-2021

Is werknemer verplicht om de door hem gemaakte studiekosten terug te betalen tijdens proeftijd

Lees het hele artikel

Opvragen van loongegevens bij sollicitatiegesprek

04-04-2021

Moet een werknemer inzage in loonstrook geven bij sollicitatiegesprek?

Lees het hele artikel

Misbruik proeftijd na afloop

29-03-2021

Ontslag direct na de proeftijd onder verwijzing naar de proeftijd kan niet tenzij er sprake is van misbruik

Lees het hele artikel

Ontslag direct na de proeftijd is verboden, tenzij ...

28-03-2021

Alleen onder bijzondere omstandigheden kan de werknemer geen beroep doen op een ongeldig ontslag na de proeftijd.

Lees het hele artikel

Medische keuring

23-03-2021

Medische keuring bij een sollicitatie: wat mag wel en niet?

Lees het hele artikel

Afwijzing wegens te veel ervaring, mag dat?

21-03-2021

Kan in een vacature een grens worden gesteld aan het aantal jaren dat is vereist voor deze functie?

Lees het hele artikel

Proeftijd

15-02-2021

Hoe lang mag een proeftijd duren?

Lees het hele artikel