Afwijzing wegens te veel ervaring, mag dat?

21-03-2021

Ervaringsgrens in vacature

Kan in een vacature een grens worden gesteld aan het aantal jaren dat is vereist voor deze functie? Deze vraag heeft een 46-jarige vrouw voorgelegd aan de Commissie voor de Rechten van de Mens (voorheen Commissie Gelijke Behandeling). De vrouw had in december 2006 via een bemiddelingsbureau gesolliciteerd op een baan als p&o-adviseur bij een financiĆ«le instelling. In de vacature stond dat maximaal tien jaar ervaring was vereist voor de functie.

Toen de vrouw werd afgewezen, diende zij een klacht in bij de Commissie voor de Rechten van de Mens. Zij meende dat zij vanwege haar leeftijd de baan niet had gekregen. Door de werkervaringsgrens wordt immers een grote groep oudere kandidaten uitgesloten. De vrouw betoogde dat zij veel ervaring had op het gebied van Human Resources en in de zakelijke en financiĆ«le dienstverlening heeft gewerkt. Doordat het bureau haar weigerde te bemiddelen vanwege haar leeftijd, handelt het bureau ook op dit punt in strijd met de Wet Gelijke Behandeling (WGBL).

Volgens de Commissie doet een maximum ervaringseis een onderscheid op grond van leeftijd vermoeden. Het bemiddelingsbureau dient dan ook te bewijzen dat het niet in strijd met de WGBL heeft gehandeld. Het bureau betoogt dat ook kandidaten met ervaring bij een groot commercieel bedrijf hebben gereageerd. Deze kandidaten zijn geschikter voor de functie en leeftijd speelt daarbij dus geen rol. De Commissie oordeelt dat het bureau in strijd met de WGBL heeft gehandeld door een maximale ervaringseis op te nemen in de vacature. Zo wordt een grote groep sollicitanten met meer werkervaring uitgesloten. Dit zijn met name oudere kandidaten, omdat zij al langer werken dan jongeren. Daarmee kan zo'n ervaringseis verworden tot een verkapte leeftijdsgrens.

De Commissie vindt dat het bemiddelingsbureau wel aannemelijk heeft gemaakt dat de vrouw niet vanwege haar leeftijd is afgewezen maar vanwege haar geschiktheid. Het heeft dus geen verboden onderscheid gemaakt op grond van leeftijd bij de arbeidsbemiddeling.
 

Lees ook

DBA: Nieuwe beoordeling van zelfstandigheid ondernemer

02-05-2021

Nu de VAR is vervangen door de Wet deregulering beoordeling zelfstandigheid (DBA) verandert ook de manier waarop de Belastingdienst beoordeelt of iemand ondernemer is.

Lees het hele artikel

Oudere werknemer in dienst nemen

25-04-2021

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd maakt oudere werknemer aantrekkelijker

Lees het hele artikel

Ontslag tijdens proeftijd

22-04-2021

Is een werknemer vogelvrij tijdens zijn proeftijd?

Lees het hele artikel

Studiekosten ook terugbetalen tijdens proeftijd?

11-04-2021

Is werknemer verplicht om de door hem gemaakte studiekosten terug te betalen tijdens proeftijd

Lees het hele artikel

Opvragen van loongegevens bij sollicitatiegesprek

04-04-2021

Moet een werknemer inzage in loonstrook geven bij sollicitatiegesprek?

Lees het hele artikel

Vooruitzicht vast contract

01-04-2021

Recht op vast contract bij goed functioneren?

Lees het hele artikel

Misbruik proeftijd na afloop

29-03-2021

Ontslag direct na de proeftijd onder verwijzing naar de proeftijd kan niet tenzij er sprake is van misbruik

Lees het hele artikel

Ontslag direct na de proeftijd is verboden, tenzij ...

28-03-2021

Alleen onder bijzondere omstandigheden kan de werknemer geen beroep doen op een ongeldig ontslag na de proeftijd.

Lees het hele artikel

Medische keuring

23-03-2021

Medische keuring bij een sollicitatie: wat mag wel en niet?

Lees het hele artikel

Proeftijd

15-02-2021

Hoe lang mag een proeftijd duren?

Lees het hele artikel