Zwangerschap bij tijdelijk contract

11-10-2016

Zwanger en een aflopend tijdelijk contract: uitkering?

Geen ontslagbescherming bij tijdelijk contract

Een zwangere werknemer die in dienst is op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft geen recht op ontslagbescherming, als de werkgever besluit de arbeidsovereenkomst niet te verlengen. Wel kan de zwangere werknemer aanspraak maken op een zwangerschapsuitkering. Dit is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg en de Ziektewet. Deze aanspraak bestaat als de zwangere werknemer binnen tien weken na afloop van de arbeidsovereenkomst is uitgerekend. De hoogte van de uitkering op grond van de Ziektewet voor een zwangere werknemer is gebonden aan een maximum dagloon.

Met ingang van 1 januari 2020 bedraagt het maximum dagloon € 219,28.  

Opschorting WW-uitkering

Als een arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, kan een werknemer een uitkering aanvragen op grond van de Werkloosheidswet. De duur van de WW-uitkering hangt af van het arbeidsverleden van de betrokken werknemer. Een zwangere werknemer die na afloop van de arbeidsovereenkomst recht heeft op een zwangerschapsuitkering, ontvangt deze uitkering in ieder geval zestien weken lang in totaal. Na afloop van deze uitkering kan de werknemer een WW-uitkering aanvragen. De zestien weken zwangerschapsverlof worden niet in mindering gebracht op de duur van de WW-uitkering.

Zwanger tijdens werkloosheid

Ontvangt de zwangere werknemer al een WW-uitkering, dan heeft zij toch recht op een zwangerschapsuitkering. Ook dan geldt de regel dat haar WW-uitkering wordt opgeschort. 

 

Lees ook

Ziek door cosmetische ingreep

09-10-2017

Ziekte als gevolg van cosmetische ingreep

Lees het hele artikel

Re-integratie tweede spoor

30-08-2017

Arbeidsongeschikt voor huidige functie, passend werk bij ander bedrijf

Lees het hele artikel

Genezingsproces werknemer

02-08-2017

Werkgever mag zich niet bemoeien met genezingsproces werknemer

Lees het hele artikel

Aanvraag second opinion

11-07-2017

Je voelt je ziek, maar van de bedrijfsarts moet je werken!

Lees het hele artikel

Machtiging bedrijfarts

05-06-2017
In geval van ziekte kan bedrijfsarts met machtiging van werknemer medische informatie opvragen bij behandelaar werknemer Lees het hele artikel

Ziek en zwanger: wie betaalt mijn uitkering?

30-09-2016

Ziek en zwanger! Wie betaalt het loon?

Lees het hele artikel

Wat betekent een loonsanctie voor mijn inkomen?

30-09-2016

Krijgt de werkgever een loonsanctie opgelegd? Wat betekent een loonsanctie voor de werknemer?

Lees het hele artikel

De privacy van de zieke werknemer

24-09-2016

Aan welke regels zijn werkgevers gebonden bij het verwerken van gezondheidsgegevens van werknemers?

Lees het hele artikel

Doorbetaling loon tijdens ziekte bij nulurencontract

02-03-2016

Maakt een oproepkracht met nulurencontract aanspraak op doorbetaling van zijn loon?

 

Lees het hele artikel