De privacy van de zieke werknemer

24-09-2016

Aan welke regels zijn werkgevers gebonden bij het verwerken van gezondheidsgegevens van werknemers? Advocaat Diana Simons legt uit.

Op 29 april 2016 zijn in de Staatscourant de nieuwe beleidsregels bekendgemaakt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de werkgever over de gezondheid van zieke werknemers. De beleidsregels bevatten richtlijnen voor de werkgever over het opvragen en verwerken van informatie over zijn gezondheid gedurende de gehele arbeidsrelatie tussen de werkgever en werknemer. Ook bevatten de beleidsregels termijnen die de werkgever in acht moet nemen voor het bewaren van de gegevens over de gezondheid van de werknemer.

Sollicitatieprocedure en aanstellingskeuring

De werkgever mag niet informeren naar de gezondheid van een sollicitant en hij mag geen vragen stellen naar zijn ziekteverzuim in het verleden. Ook een aanstellingskeuring is aan strikte regels gebonden.

Meldt de werknemer zich ziek dan mag de werkgever naast de gebruikelijke informatie over de bereikbaarheid van de werknemer ook informeren naar de vermoedelijke duur van de ziekte. Ook mag de werkgever vragen of de werknemer onder een vangnetbepaling valt, maar hij mag niet vragen onder welke vangnetbepaling hij valt. Is de werknemer ziek als gevolg van een verkeersongeval dan zal de werkgever informeren of een derde aansprakelijk is. Verder mag de werkgever informeren of de uitval van de werknemer het gevolg is van een arbeidsongeval. In dat geval geldt voor de werkgever de verplichting om het ongeval te melden bij de Arbeidsinspectie.

Rol bedrijfsarts

De bedrijfsarts moet terughoudend zijn met het verstrekken van gegevens over de zieke werknemer aan de werkgever. Gegevens over de diagnoses, naam van de ziekte, specifieke klachten of pijnaanduidingen, waarneming van de bedrijfsarts over de geestelijke en de lichamelijke gezondheidstoestand en informatie over therapeuten etc. mag de bedrijfsarts niet delen met de werkgever. Ook niet-medische informatie over de werknemer zoals relatieproblemen en problemen uit het verleden vallen onder het medisch beroepsgeheim.

De bedrijfsarts zal in ieder geval gegevens aan de werkgever verstrekken die voor de werkgever nodig zijn voor de loonbetaling, verzuimbegeleiding en re├»ntegratie. De werkgever zal van de bedrijfsarts informatie krijgen over de vermoedelijke duur van verzuim en welke mogelijkheden de werknemer nog heeft. Mocht het zo zijn dat de werknemer niet in staat is om gedeeltelijk zijn eigen werk te doen, maar wel passend werk, dan zal de bedrijfsarts hier advies over uitbrengen.

Medische informatie bij ontslag wegens langdurige ziekte

Het ontslagverbod tijdens ziekte vervalt na twee jaar ziekte. De werkgever kan dan een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen. Deze ontslagvergunning wordt afgegeven indien de werkgever kan aantonen dat de zieke werknemer binnen een toekomstige periode van 26 weken niet zal herstellen. Om dit aannemelijk te maken, heeft de werkgever informatie nodig van de bedrijfsarts. De vraag is welke gegevens de bedrijfsarts dan mag verstrekken. Er zal dan een afweging plaatsvinden van het belang van de werknemer om de gegevens of zijn gezondheid geheim te houden en het belang van de werkgever op een eerlijk proces. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft hierover bepaald dat een werkgever geen recht heeft op inzage in het medisch dossier van de werknemer. Wel kan de werkgever vragen om een onafhankelijk arts naar het dossier te laten kijken.

Gerelateerde artikelen:

ziekte en herstel

Dit artikel is getagged met:
burnout stress gezondheid

Lees ook

Ziek en zwanger: wie betaalt mijn uitkering?

16-06-2021

Ziek en zwanger! Wie betaalt het loon?

Lees het hele artikel

Ziek door cosmetische ingreep

06-06-2021

Ziekte als gevolg van cosmetische ingreep

Lees het hele artikel

Re-integratie tweede spoor

30-05-2021

Arbeidsongeschikt voor huidige functie, passend werk bij ander bedrijf

Lees het hele artikel

Zwangerschap bij tijdelijk contract

17-05-2021

Rechtspositie zwangere werkneemster na afloop tijdelijk contract

Lees het hele artikel

Genezingsproces werknemer

09-05-2021

Werkgever mag zich niet bemoeien met genezingsproces werknemer

Lees het hele artikel

Aanvraag second opinion

11-07-2017

Je voelt je ziek, maar van de bedrijfsarts moet je werken!

Lees het hele artikel

Machtiging bedrijfarts

05-06-2017
In geval van ziekte kan bedrijfsarts met machtiging van werknemer medische informatie opvragen bij behandelaar werknemer Lees het hele artikel

Wat betekent een loonsanctie voor mijn inkomen?

30-09-2016

Krijgt de werkgever een loonsanctie opgelegd? Wat betekent een loonsanctie voor de werknemer?

Lees het hele artikel

Doorbetaling loon tijdens ziekte bij nulurencontract

02-03-2016

Maakt een oproepkracht met nulurencontract aanspraak op doorbetaling van zijn loon?

 

Lees het hele artikel