Re-integratie tweede spoor

30-05-2021

Een werknemer zit al geruime tijd thuis en krijgt het bericht van de bedrijfsarts dat hij moet meewerken aan re-integratie tweede spoor. Wat houdt precies in?

Re-integratie tweede spoor

In geval van ziekte moet de werkgever twee jaar lang het loon doorbetalen. In deze periode moeten de werkgever en werknemer er alles aan doen om zodat de werknemer weer zal herstellen en gaat re-integreren in zijn eigen functie of een passende functie binnen de organisatie. Het gaat dan om werk dat de werknemer, ondanks zijn ziekte, nog wel kan doen. Het kan zijn dat er bij de eigen werkgever geen passend werk voorhanden is. In dat geval wordt er gekeken of er buiten de onderneming werk voor de werknemer is. Dit heet ‘re-integratie tweede spoor'.

Eerstejaarsevaluatie

Re-integratie tweede spoor komt in ieder geval aan de orde bij de eerstejaarsevaluatie. Als een werknemer een jaar ziek is dan zal het plan van aanpak worden geëvalueerd worden. Er zal dan gekeken worden of het plan van aanpak dat in de achtste week van de ziekte van de werknemer is opgesteld nog steeds voldoet of dat het bijgesteld moet worden. Re-integratie tweede spoor moet in ieder geval binnen zes weken na de eerstejaarsevaluatie worden opgestart maar het kan ook veel eerder gestart worden indien al vrij snel duidelijk is dat de werknemer niet bij de werkgever zelf kan re-integreren.

Inrichting traject tweede spoor

Bij re-integratie tweede spoor zal een re-integratie plan worden opgesteld waarin wordt vastgelegd welke stappen worden genomen voor het vinden van ander werk bij een ander bedrijf. Het re-integratie traject tweede spoor moet adequaat zijn. Dat wil zeggen dat het gericht moet zijn op een geschikte functie buiten de organisatie.  

Arbeidsovereenkomst blijft in stand

Als de werknemer inderdaad bij een ander bedrijf aan de slag gaat, dan kan hij de eerste twee jaar terugvallen op de arbeidsovereenkomst met zijn huidige werkgever als de werkzaamheden bij deze derde eindigen. Is de werknemer weer volledig hersteld verklaard dan kan hij uiteraard weer zijn functie hervatten bij zijn oude werkgever.  
Indien je weigert passende werkzaamheden bij een ander bedrijf uit te voeren, loop je het risico dat je een loonsanctie krijgt. 

Lees ook

Ziek en zwanger: wie betaalt mijn uitkering?

16-06-2021

Ziek en zwanger! Wie betaalt het loon?

Lees het hele artikel

Ziek door cosmetische ingreep

06-06-2021

Ziekte als gevolg van cosmetische ingreep

Lees het hele artikel

Zwangerschap bij tijdelijk contract

17-05-2021

Rechtspositie zwangere werkneemster na afloop tijdelijk contract

Lees het hele artikel

Genezingsproces werknemer

09-05-2021

Werkgever mag zich niet bemoeien met genezingsproces werknemer

Lees het hele artikel

Aanvraag second opinion

11-07-2017

Je voelt je ziek, maar van de bedrijfsarts moet je werken!

Lees het hele artikel

Machtiging bedrijfarts

05-06-2017
In geval van ziekte kan bedrijfsarts met machtiging van werknemer medische informatie opvragen bij behandelaar werknemer Lees het hele artikel

Wat betekent een loonsanctie voor mijn inkomen?

30-09-2016

Krijgt de werkgever een loonsanctie opgelegd? Wat betekent een loonsanctie voor de werknemer?

Lees het hele artikel

De privacy van de zieke werknemer

24-09-2016

Aan welke regels zijn werkgevers gebonden bij het verwerken van gezondheidsgegevens van werknemers?

Lees het hele artikel

Doorbetaling loon tijdens ziekte bij nulurencontract

02-03-2016

Maakt een oproepkracht met nulurencontract aanspraak op doorbetaling van zijn loon?

 

Lees het hele artikel