Machtiging bedrijfarts

05-06-2017

Als je de bedrijfsarts niet machtigt, wordt je loon stopgezet

Meewerken aan redelijk voorschrift

Tijdens ziekte sta je als werknemer onder behandeling bij de bedrijfsarts die zal beoordelen of de werknemer in staat is om passend werk te doen wanneer terugkeer naar zijn eigen functie niet mogelijk is. De werknemer zal moeten meewerken aan redelijke voorschriften van de werkgever of een deskundige, zoals de bedijfsarts of een re-integratieburau, die erop zijn gericht dat de werknemer passend werk kan verrichten. Een redelijk voorschrift kan zijn dat de werknemer een cursus moet volgen zodat hij passend werk kan doen of dat de werknemer naar een re-integratiebureau moet gaan. Werkt de werknemer hier niet aan mee dan riskeert hij dat zijn loon wordt stopgezet op grond van artikel 7: 629 lid 3 onder d BW.

Geen machtiging geven aan bedrijfsarts

Ook het weigeren van het geven van een machtiging door de werkgever, rechtvaardigt het stopzetten van het loon. Dit bleek uit een uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch op 17 februari 2015. Het ging om een werkneemster die de bedrijfsarts al schriftelijk had gemachtigd om medische informatie op te vragen bij de bedrijfsarts. De werkneemster had zich in april 2012 ziekgemeld. Begin 2014 liet zij aan de werkgever weten dat zij verwachtte dat zij binnen afzienbare tijd haar werk weer zou kunnen hervatten. De werkgever wilde eerst het oordeel van de bedrijfsarts afwachten.

De bedrijfsarts heeft aan de werkneemster gevraagd of zij een medische machtiging wil ondertekenen, zodat de bedrijfsarts telefonisch contact kon opnemen met haar behandeld arts. De werkneemster weigerde dit, want ze had eerder al schriftelijke informatie van haar arts aan de bedrijfsarts gegeven. De bedrijfsarts vond deze informatie onvoldoende. Toen de werkneemster bij haar standpunt bleef, heeft de werkgever de loonbetaling stopgezet per 19 maart 2014.

Op 4 juni 2014 wordt de werkneemster volledig arbeidsgeschikt verklaard. De werkneemster spant een procedure aan en vordert de betaling van haar loon over de periode van 19 maart tot 4 juni 2014. De kantonrechter wijst de vordering van de werkneemster af en de werkneemster stelt hoger beroep in bij het Gerechtshof. Het Gerechtshof komt niet tot een ander oordeel.

Volgens het Gerechtshof had de werkgever het recht om de loonbetaling stop te zetten op het moment dat de werkneemster geen machtiging wilde geven. Het verzoek tot het tekenen van een machtiging kan beschouwd worden als een redelijk voorschrift in de zin van artikel 7:629 lid 3 onder d BW

 

Lees ook

Ziek en zwanger: wie betaalt mijn uitkering?

16-06-2021

Ziek en zwanger! Wie betaalt het loon?

Lees het hele artikel

Ziek door cosmetische ingreep

06-06-2021

Ziekte als gevolg van cosmetische ingreep

Lees het hele artikel

Re-integratie tweede spoor

30-05-2021

Arbeidsongeschikt voor huidige functie, passend werk bij ander bedrijf

Lees het hele artikel

Zwangerschap bij tijdelijk contract

17-05-2021

Rechtspositie zwangere werkneemster na afloop tijdelijk contract

Lees het hele artikel

Genezingsproces werknemer

09-05-2021

Werkgever mag zich niet bemoeien met genezingsproces werknemer

Lees het hele artikel

Aanvraag second opinion

11-07-2017

Je voelt je ziek, maar van de bedrijfsarts moet je werken!

Lees het hele artikel

Wat betekent een loonsanctie voor mijn inkomen?

30-09-2016

Krijgt de werkgever een loonsanctie opgelegd? Wat betekent een loonsanctie voor de werknemer?

Lees het hele artikel

De privacy van de zieke werknemer

24-09-2016

Aan welke regels zijn werkgevers gebonden bij het verwerken van gezondheidsgegevens van werknemers?

Lees het hele artikel

Doorbetaling loon tijdens ziekte bij nulurencontract

02-03-2016

Maakt een oproepkracht met nulurencontract aanspraak op doorbetaling van zijn loon?

 

Lees het hele artikel