Geen OR aanwezig

18-06-2021

Bedrijf geeft geen ondernemingsraad

In de Wet op de ondernemingsraden is vastgelegd dat een onderneming waar tenminste vijftig werknemers werkzaam zijn verplicht een OR moet hebben. Toch hebben lang niet alle ondernemingen een OR ingesteld. De reden hiervoor kan zijn dat werknemers geen belangstelling hebben voor het oprichten van een OR en de werkgever het niet stimuleert.

Ingrijpende besluiten                                                                         

Voor de dagelijkse bedrijfsvoering is het op zich geen probleem als er geen OR aanwezig is in een onderneming, maar voor het nemen van ingrijpende besluiten zoals bij een reorganisatie, moet de ondernemer advies vragen aan de OR. De werkgever doet er dan verstandig aan om te stimuleren dat er alsnog een OR wordt opgericht.

De werkgever kan dan het voornemen tot het besluit tot reorganisatie voor advies voorleggen aan de OR. Besluit de werkgever om de reorganisatie door te voeren zonder het advies van de OR aan te vragen, dan loopt hij het risico dat het UWV de aanvraag voor een ontslagvergunning afwijst.

Werkgever weigert OR in te stellen

Als de ondernemer weigert een OR in te stellen of zijn medewerking hieraan te verlenen, dan handelt hij in strijd met de verplichtingen van de Wet op de ondernemingsraden. Werknemers kunnen dan naar de kantonrechter stappen, die de werkgever kan verplichten om het alsnog te doen. De kantonrechter bepaalt een ‘redelijke termijn' waarbinnen de OR ingesteld moet zijn, meestal drie tot zes maanden.

 

Lees ook

Is het advies van de ondernemingsraad geheim?

29-09-2016

Schending van de geheimhoudingsplicht van de ondernemingsraad kan leiden tot ontslag op staande voet. Advocaat Diana Simons legt uit.

Lees het hele artikel

Adviesrecht OR

01-09-2016

Over welk soort besluiten moet de ondernemer advies vragen aan de OR?

Lees het hele artikel

De ondernemingsraad en de bonus

08-08-2016

Werkgever keert bonus niet uit. Heeft de ondernemingsraad invloed?

Lees het hele artikel