Ziek en zwanger: wie betaalt mijn uitkering?

16-06-2021

Ziek zijn en zwanger, of ziek worden als gevolg van zwangerschap. Wie betaalt het loon van de zwangere werkneemster?

Ziekengeld wordt 104 weken lang uitbetaald door de werkgever. Deze periode begint te lopen vanaf de eerste ziektedag. Als de werknemer weer aan het werk gaat en binnen vier weken opnieuw ziek wordt, tellen de 104 weken door. Werkt de werknemer langer dan vier weken en wordt hij/zij weer ziek, dan begint de periode van 104 weken opnieuw. Deze onderbrekingsregeling is er zodat niet iedere poging om aan het werk te gaan leidt tot 'nieuwe' uitkeringsrechten. De aard van de eerste en de tweede ziekte is niet van belang bij de onderbrekingsregeling. Het kunnen dus twee totaal verschillende ziekteoorzaken zijn.

Dit is anders bij onderbrekingen van de ziekteperiode door zwangerschap. Tijdens het zwangerschaps - en bevallingsverlof ontvangt de werkneemster een uitkering op grond van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Is de werkneemster na afloop van haar bevallingsverlof nog ziek, dan heeft zij recht op loon van haar werkgever. Hoewel de arbeidsongeschiktheidsperiode door zwangerschap voor langer dan vier weken wordt onderbroken, heeft de zieke werkneemster toch niet opnieuw recht op 104 weken ziekengeld. De ziekteperiode van voor de zwangerschap en de periode aansluitend op de WAZO-uitkering worden dus bij elkaar opgeteld.

Is de werkneemster na afloop van haar verlof door een totaal andere reden arbeidsongeschikt dan daarvoor, dan beginnen de 104 weken wel opnieuw te tellen.

Ziekte voor of na zwangerschapsverlof

In artikel 29a van de Ziektewet is geregeld dat de zwangere werkneemster recht heeft op ziekengeld indien zij ziek is als gevolg van haar zwangerschap. De werkgever moet deze ziekmelding dan doorgeven aan het UWV. De werkneemster zal een oproep ontvangen van de verzekeringsarts, die zal beoordelen of de werkneemster ziek is als gevolg van haar zwangerschap. De verzekeringsarts zal daarbij de richtlijn voor verzekeringsartsen van het UWV hanteren, en zwangerschap en bevalling als oorzaak van ongeschiktheid voor arbeid als uitgangspunt nemen. Deze richtlijn is op 1 mei 2014 in werking getreden.

Oordeelt de verzekeringsarts dat de werkneemster ziek is als gevolg van zwangerschap en/of bevalling, dan heeft zij recht op ziekengeld. De hoogte van het ziekengeld is gelijk aan de hoogte van haar dagloon. Per 1 januari 2021 bedraagt het maximum dagloon 223,40 euro. Indien de zwangere werkneemster een hoger dagloon heeft dan het maximum dagloon, dan moet de werkgever het loon aanvullen.

 

 

Lees ook

Ziek door cosmetische ingreep

06-06-2021

Ziekte als gevolg van cosmetische ingreep

Lees het hele artikel

Re-integratie tweede spoor

30-05-2021

Arbeidsongeschikt voor huidige functie, passend werk bij ander bedrijf

Lees het hele artikel

Zwangerschap bij tijdelijk contract

17-05-2021

Rechtspositie zwangere werkneemster na afloop tijdelijk contract

Lees het hele artikel

Genezingsproces werknemer

09-05-2021

Werkgever mag zich niet bemoeien met genezingsproces werknemer

Lees het hele artikel

Aanvraag second opinion

11-07-2017

Je voelt je ziek, maar van de bedrijfsarts moet je werken!

Lees het hele artikel

Machtiging bedrijfarts

05-06-2017
In geval van ziekte kan bedrijfsarts met machtiging van werknemer medische informatie opvragen bij behandelaar werknemer Lees het hele artikel

Wat betekent een loonsanctie voor mijn inkomen?

30-09-2016

Krijgt de werkgever een loonsanctie opgelegd? Wat betekent een loonsanctie voor de werknemer?

Lees het hele artikel

De privacy van de zieke werknemer

24-09-2016

Aan welke regels zijn werkgevers gebonden bij het verwerken van gezondheidsgegevens van werknemers?

Lees het hele artikel

Doorbetaling loon tijdens ziekte bij nulurencontract

02-03-2016

Maakt een oproepkracht met nulurencontract aanspraak op doorbetaling van zijn loon?

 

Lees het hele artikel