Aanvraag second opinion

11-07-2017

Aanvraag second opinion bij UWV

Je bent ziek, maar de bedrijfsarts vindt dat je gewoon kan werken. Anders wordt per direct je salaris stopgezet. Wat nu?

Als werknemer doe je er verstandig aan om in zo'n situatie zo snel mogelijk een deskundigenoordeel (second opinion) aan te vragen bij de verzekeringsarts van het UWV.

Zo'n deskundigenoordeel aanvragen kun je ook doen als de bedrijfsarts vindt dat je moet re-integreren, terwijl jij het daar niet mee eens bent. Een verklaring van je huisarts of een andere medisch specialist waaruit blijkt dat je arbeidsongeschikt bent, is in dergelijke gevallen niet voldoende. 

Het oordeel van de verzekeringsarts is bindend, je kan er niet tegen in beroep gaan. Als de verzekeringsarts in jouw voordeel beslist, moet de werkgever je salaris weer doorbetalen.

Eigen onderzoek UWV-verzekeringsarts

De verzekeringsarts moet binnen tien dagen na de aanvraag een volledig eigen onderzoek verrichten. Dat lukt het UWV overigens zelden. In de praktijk kan het afgeven van een second opinion tot drie maanden duren. De verzekeringsarts kan aanvullende informatie inwinnen bij de behandelend artsen van de werknemer, maar hij is hiertoe niet verplicht. 

De werknemer kan de volgende vragen voorleggen aan de verzekeringsarts van het UWV:

1. is er sprake van arbeids(on)geschiktheid? Voldoet de werknemer aan zijn verplichting om te re-integreren?
2. is passende arbeid aanwezig bij de eigen werkgever?
3. heeft de werkgever ten aanzien van zijn zieke werknemer voldoende en geschikte re-integratie inspanningen verricht?

Kosten second opinion

De aanvraag voor een deskundigenoordeel bedraagt € 100,- voor de werknemer en € 400,- voor de werkgever.

Brief van neuroloog bleek niets waard

Een werknemer met een tijdelijk contract raakt vlak voor het einde van zijn arbeidsovereenkomst betrokken bij een verkeersongeval. Hierdoor raakt hij arbeidsongeschikt, zo blijkt uit een brief van zijn neuroloog.
Deze brief geeft de man aan zijn werkgever en vervolgens is hij wekenlang onbereikbaar. Hij reageert niet op telefoontjes en op de brieven die zijn baas per aangetekende post verstuurt. In zijn laatste brief meldt de werkgever dat hij de loonbetaling stopzet zolang de werknemer niet werkt.

Bovendien adviseert hij de werknemer een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV als hij het niet eens is met dit besluit. Nog altijd blijft een reactie uit. Daarop wordt de werknemer op staande voet ontslagen.
De werknemer is het daar niet mee eens en eist in een procedure doorbetaling van het loon tot het einde van zijn arbeidsovereenkomst. Uit de brief van zijn neuroloog bleek immers dat hij niet kon werken.


De kantonrechter verklaart de vordering van de werknemer niet-ontvankelijk omdat die geen second opinion bij een UWV-arts heeft aangevraagd. De brief van de neuroloog beschouwt hij niet als adequate vervanging voor die wettelijk vereiste verklaring (ex artikel 7:629a BW).
De werknemer gaat in hoger beroep, maar ook het hof oordeelt dat een deskundigenoordeel van het UWV nodig is.

Een dergelijke verklaring kan achterwege blijven als de werkgever de ziekte niet betwist. De werknemer had kunnen weten dat dat in zijn geval wel zo was, gezien de brieven die hij heeft ontvangen van zijn baas en de aankondiging van het ontslag op staande voet. Het Gerechtshof wijst het hoger beroep dan ook af.


(Gerechtshof Den Bosch 4 november 2008)

Lees ook

Ziek en zwanger: wie betaalt mijn uitkering?

16-06-2021

Ziek en zwanger! Wie betaalt het loon?

Lees het hele artikel

Ziek door cosmetische ingreep

06-06-2021

Ziekte als gevolg van cosmetische ingreep

Lees het hele artikel

Re-integratie tweede spoor

30-05-2021

Arbeidsongeschikt voor huidige functie, passend werk bij ander bedrijf

Lees het hele artikel

Zwangerschap bij tijdelijk contract

17-05-2021

Rechtspositie zwangere werkneemster na afloop tijdelijk contract

Lees het hele artikel

Genezingsproces werknemer

09-05-2021

Werkgever mag zich niet bemoeien met genezingsproces werknemer

Lees het hele artikel

Machtiging bedrijfarts

05-06-2017
In geval van ziekte kan bedrijfsarts met machtiging van werknemer medische informatie opvragen bij behandelaar werknemer Lees het hele artikel

Wat betekent een loonsanctie voor mijn inkomen?

30-09-2016

Krijgt de werkgever een loonsanctie opgelegd? Wat betekent een loonsanctie voor de werknemer?

Lees het hele artikel

De privacy van de zieke werknemer

24-09-2016

Aan welke regels zijn werkgevers gebonden bij het verwerken van gezondheidsgegevens van werknemers?

Lees het hele artikel

Doorbetaling loon tijdens ziekte bij nulurencontract

02-03-2016

Maakt een oproepkracht met nulurencontract aanspraak op doorbetaling van zijn loon?

 

Lees het hele artikel