De ondernemingsraad en de bonus

08-08-2016

Jaarlijkse bonus voor werknemer wordt stopgezet.

Als een werknemer jaar in jaar uit een bonus ontvangt, mag de werkgever dan op enig moment besluiten om de bonus niet uit te keren? En heeft de ondernemingsraad invloed op het toekennen van een bonus?

Bonusbeleid werkgever

Het staat de werkgever in principe vrij om het bonusbeleid te bepalen. De werkgever is dus niet verplicht een bonus uit te keren. En als hij dit wel doet, mag hij zelf bepalen hoe hoog de bonus is. Maar een werkgever kan, als hij al jarenlang een bonus uitkeert, die bonus niet zomaar stopzetten. Dat heeft te maken met het zogenoemde vertrouwensbeginsel en met goed werkgeverschap. Het Gerechtshof te Amsterdam bepaalde op 24 november 2005 al dat wanneer de werkgever besluit de bonus niet meer uit te keren, hij hier goede redenen voor moet hebben en het besluit goed gemotiveerd moet zijn.

Ondernemingsraad

De OR behartigt de belangen van de werknemers binnen een organisatie. Op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet de werkgever voor sommige onderwerpen om instemming vragen voordat hij een besluit kan nemen. 

Of de OR zeggenschap heeft met betrekking tot het bonusbeleid is bepaald in een uitspraak d.d. 21 juli 2010 van de kantonrechter te Amsterdam. In deze zaak wilde een bedrijf, na één jaar een bonus te hebben uitgekeerd aan zijn werknemers, deze niet meer uitkeren. De OR stelde dat dit besluit niet had mogen worden genomen, omdat de OR niet was geïnformeerd en (dus) geen instemming had verleend.

De kantonrechter heeft bepaald dat de werkgever de OR in deze situatie geen toestemming had hoeven vragen. Een bonus was in dit geval bedoeld om werknemers te stimuleren en de hoogte van de bonus was van zeer diverse factoren afhankelijk. Volgens de kantonrechter is zo'n bonus een primaire arbeidsvoorwaarde.De OR heeft geen instemmingsrecht ten aanzien van de primaire arbeidsvoorwaarden.

 

Lees ook

Geen OR aanwezig

18-06-2021

Niet alle ondernemingen die daartoe verplicht zijn, hebben een OR ingesteld. Bij ingrijpende besluiten kan dat voor problemen zorgen.

Lees het hele artikel

Is het advies van de ondernemingsraad geheim?

29-09-2016

Schending van de geheimhoudingsplicht van de ondernemingsraad kan leiden tot ontslag op staande voet. Advocaat Diana Simons legt uit.

Lees het hele artikel

Adviesrecht OR

01-09-2016

Over welk soort besluiten moet de ondernemer advies vragen aan de OR?

Lees het hele artikel