Oudere werknemer in dienst nemen

25-04-2021

Oudere werknemer in dienst nemen

Nieuwe wetgeving maakt het sinds 1 januari 2016 aantrekkelijker voor werkgevers om oudere werknemers in dienst te nemen en houden.

Werkgevers zijn minder vaak geneigd om oudere werknemers (na het bereiken van de AOW-leeftijd) in dienst te nemen omdat het vermoeden bestaat dat zij eerder en vaak langer ziek zijn. Oudere werknemers in dienst nemen heeft ook voordelen. Zo blijkt vaak dat oudere werknemers erg loyaal en betrokken zijn bij het bedrijf en ze zijn flexibel in de werktijden omdat ze minder sociale verplichtingen hebben (geen opgroeiende kinderen meer in huis).

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Per 1 januari 2016 is het voor de werkgever makkelijker geworden om oudere werknemers in dienst te nemen. In de wet wordt een aantal belemmeringen weggenomen die werkgevers voorheen weerhield om oudere werknemers in dienst te nemen. De belangrijkste wijziging is dat de termijn voor doorbetaling bij ziekte aanzienlijk is ingekort. Voor de wijziging betaalde de werkgever voor zieke werknemers 70 procent van het loon door.

In de Wet werken na de AOW-gerechtige leeftijd is deze periode in ieder geval teruggebracht naar dertien weken. Per 1 april 2021 zou deze periode vervallen en teruggebracht worden naar zes weken. Dit is voor de UWV momenteel niet uitvoerbaar omdat de impact op de uitvoering van de Ziektewet groter is dan gedacht. De termijn zal op zijn vroegst per 1 januari 2022 doorgevoerd worden. Ook  gelden er nu veel minder regels voor  de re-integratie voor de werkgever. Het opstellen van een plan van aanpak kan voor de oudere werknemer achterwege blijven en de werkgever hoeft ook niet op zoek te gaan naar een ander bedrijf waar de werknemer kan re-integreren als het niet lukt om de oudere werknemer te re-integreren binnen het eigen bedrijf.

Bij ontslag

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst van een werknemer op of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd opzeggen, zonder dat hij een ontslagvergunning hoeft aan te vragen bij het UWV of ontbinding moet vragen aan de kantonrechter. Voorwaarde is wel dat de werknemer voor de pensioengerechtigde leeftijd al werkte bij deze werkgever. Had de werknemer een vast dienstverband bij de werkgever en krijgt hij na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een contract voor bepaalde tijd aangeboden, dan eindigt dit contract van rechtswege. Ook dit is een versoepeling voor de werkgever, want normaal gesproken zou de werkgever het tijdelijke contract alleen kunnen beƫindigen via de kantonrechter of het UWV. Verder is bepaald dat de opzegtermijn voor de werkgever sowieso een maand is, ongeacht de duur van het dienstverband.

Geen transitievergoeding

De werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en stopt met werken, heeft geen recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook voor de situatie van de werknemer die doorwerkt na het bereiken van de AOW-leeftijd. Wel kan de werknemer aanspraak maken op een billijke vergoeding indien de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld.

Lees ook

DBA: Nieuwe beoordeling van zelfstandigheid ondernemer

02-05-2021

Nu de VAR is vervangen door de Wet deregulering beoordeling zelfstandigheid (DBA) verandert ook de manier waarop de Belastingdienst beoordeelt of iemand ondernemer is.

Lees het hele artikel

Ontslag tijdens proeftijd

22-04-2021

Is een werknemer vogelvrij tijdens zijn proeftijd?

Lees het hele artikel

Studiekosten ook terugbetalen tijdens proeftijd?

11-04-2021

Is werknemer verplicht om de door hem gemaakte studiekosten terug te betalen tijdens proeftijd

Lees het hele artikel

Opvragen van loongegevens bij sollicitatiegesprek

04-04-2021

Moet een werknemer inzage in loonstrook geven bij sollicitatiegesprek?

Lees het hele artikel

Vooruitzicht vast contract

01-04-2021

Recht op vast contract bij goed functioneren?

Lees het hele artikel

Misbruik proeftijd na afloop

29-03-2021

Ontslag direct na de proeftijd onder verwijzing naar de proeftijd kan niet tenzij er sprake is van misbruik

Lees het hele artikel

Ontslag direct na de proeftijd is verboden, tenzij ...

28-03-2021

Alleen onder bijzondere omstandigheden kan de werknemer geen beroep doen op een ongeldig ontslag na de proeftijd.

Lees het hele artikel

Medische keuring

23-03-2021

Medische keuring bij een sollicitatie: wat mag wel en niet?

Lees het hele artikel

Afwijzing wegens te veel ervaring, mag dat?

21-03-2021

Kan in een vacature een grens worden gesteld aan het aantal jaren dat is vereist voor deze functie?

Lees het hele artikel

Proeftijd

15-02-2021

Hoe lang mag een proeftijd duren?

Lees het hele artikel