Ontslag tijdens proeftijd

22-04-2021

Ontslag tijdens proeftijd toegestaan tenzij sprake is van misbruik

De proeftijd is bedoeld als kennismakingsperiode waarin werkgever en werknemer over en weer kunnen beoordelen of zij met elkaar door willen gaan. Om die reden kunnen beide partijen de arbeidsovereenkomst in deze periode, binnen bepaalde grenzen, makkelijk beëindigen.

Misbruik maken van proeftijdbeding

Onder omstandigheden kan de werkgever of werknemer misbruik maken van zijn bevoegdheid om tijdens de proeftijd de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Stel dat de werknemer na een uur werken al te horen krijgt dat hij de volgende dag niet meer terug hoeft te komen. De werknemer heeft dan zo kort gewerkt dat het voor de werkgever onmogelijk is om te beoordelen of de werknemer beschikt over de juiste capaciteiten en vaardigheden. En daar is een proeftijd juist voor bedoeld. De kans is dan ook heel groot dat de werkgever een andere reden heeft voor het ontslag. De werkgever maakt dan misbruik van het proeftijdbeding en de werknemer kan in dat geval schadevergoeding eisen.

Het is ook denkbaar dat de werknemer zich schuldig maakt aan misbruik door de arbeidsovereenkomst te beëindigen met een beroep op het proeftijdbeding. Te denken valt aan de situatie dat de werknemer zelf aandringt op een proeftijd in zijn arbeidsovereenkomst en direct na aanvang van het dienstverband de arbeidsovereenkomst beëindigd omdat hij een betere aanbieding heeft gekregen. Onder deze omstandigheden kan het zijn dat de werknemer schadeplichtig is omdat hij misbruik heeft gemaakt van zijn proeftijd.

Lees ook

DBA: Nieuwe beoordeling van zelfstandigheid ondernemer

02-05-2021

Nu de VAR is vervangen door de Wet deregulering beoordeling zelfstandigheid (DBA) verandert ook de manier waarop de Belastingdienst beoordeelt of iemand ondernemer is.

Lees het hele artikel

Oudere werknemer in dienst nemen

25-04-2021

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd maakt oudere werknemer aantrekkelijker

Lees het hele artikel

Studiekosten ook terugbetalen tijdens proeftijd?

11-04-2021

Is werknemer verplicht om de door hem gemaakte studiekosten terug te betalen tijdens proeftijd

Lees het hele artikel

Opvragen van loongegevens bij sollicitatiegesprek

04-04-2021

Moet een werknemer inzage in loonstrook geven bij sollicitatiegesprek?

Lees het hele artikel

Vooruitzicht vast contract

01-04-2021

Recht op vast contract bij goed functioneren?

Lees het hele artikel

Misbruik proeftijd na afloop

29-03-2021

Ontslag direct na de proeftijd onder verwijzing naar de proeftijd kan niet tenzij er sprake is van misbruik

Lees het hele artikel

Ontslag direct na de proeftijd is verboden, tenzij ...

28-03-2021

Alleen onder bijzondere omstandigheden kan de werknemer geen beroep doen op een ongeldig ontslag na de proeftijd.

Lees het hele artikel

Medische keuring

23-03-2021

Medische keuring bij een sollicitatie: wat mag wel en niet?

Lees het hele artikel

Afwijzing wegens te veel ervaring, mag dat?

21-03-2021

Kan in een vacature een grens worden gesteld aan het aantal jaren dat is vereist voor deze functie?

Lees het hele artikel

Proeftijd

15-02-2021

Hoe lang mag een proeftijd duren?

Lees het hele artikel