Proeftijd

15-02-2021

Duur proeftijd

Hoe lang een proeftijd kan duren hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst.

Proeftijd op schrift

De werkgever moet een proeftijd schriftelijk met zijn werknemer overeenkomen. Als de werkgever mondeling met zijn werknemer afspreekt dat er een proeftijd geldt dan wordt de proeftijd niet geacht te zijn overeengekomen. Ook als de werkgever in staat zou zijn om aan te tonen dat hij mondeling een proeftijd heeft afgesproken geldt er geen proeftijd. Wel is een proeftijd geldig indien de werkgever mondeling met de werknemer een proeftijd is overeengekomen en de werkgever dit schriftelijk aan de werknemer heeft bevestigd.

Een proeftijd is ook geldig indien de proeftijd is opgenomen in een cao die van toepassing is op de arbeidsovereenkomst van de werknemer. 

Arbeidsovereenkomst korter dan zes maanden

Indien de werknemer in dienst treedt bij een werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter, dan mag de werkgever geen proeftijd opnemen in de arbeidsovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst langer dan zes maanden maar korter dan twee jaar

Biedt de werkgever een contract aan van langer dan zes maanden, dan kan de werkgever een proeftijd opnemen van een maand. In een cao mag van deze regel worden afgeweken in de zin dat bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een proeftijd van twee maanden afgesproken mag worden. 

Arbeidsovereenkomst langer dan twee jaar

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of langer dan twee jaar, dan mag de werkgever een proeftijd van twee maanden overeenkomen. 

Wanneer gaat een proeftijd in?

Een proeftijd gaat in wanneer de werknemer begint met zijn werkzaamheden. Als de werknemer al voor de begindatum van zijn arbeidsovereenkomst begint met werken dan gaat op dat moment de duur van proeftijd in. 

Lees ook

DBA: Nieuwe beoordeling van zelfstandigheid ondernemer

02-05-2021

Nu de VAR is vervangen door de Wet deregulering beoordeling zelfstandigheid (DBA) verandert ook de manier waarop de Belastingdienst beoordeelt of iemand ondernemer is.

Lees het hele artikel

Oudere werknemer in dienst nemen

25-04-2021

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd maakt oudere werknemer aantrekkelijker

Lees het hele artikel

Ontslag tijdens proeftijd

22-04-2021

Is een werknemer vogelvrij tijdens zijn proeftijd?

Lees het hele artikel

Studiekosten ook terugbetalen tijdens proeftijd?

11-04-2021

Is werknemer verplicht om de door hem gemaakte studiekosten terug te betalen tijdens proeftijd

Lees het hele artikel

Opvragen van loongegevens bij sollicitatiegesprek

04-04-2021

Moet een werknemer inzage in loonstrook geven bij sollicitatiegesprek?

Lees het hele artikel

Vooruitzicht vast contract

01-04-2021

Recht op vast contract bij goed functioneren?

Lees het hele artikel

Misbruik proeftijd na afloop

29-03-2021

Ontslag direct na de proeftijd onder verwijzing naar de proeftijd kan niet tenzij er sprake is van misbruik

Lees het hele artikel

Ontslag direct na de proeftijd is verboden, tenzij ...

28-03-2021

Alleen onder bijzondere omstandigheden kan de werknemer geen beroep doen op een ongeldig ontslag na de proeftijd.

Lees het hele artikel

Medische keuring

23-03-2021

Medische keuring bij een sollicitatie: wat mag wel en niet?

Lees het hele artikel

Afwijzing wegens te veel ervaring, mag dat?

21-03-2021

Kan in een vacature een grens worden gesteld aan het aantal jaren dat is vereist voor deze functie?

Lees het hele artikel