Drankmisbruik leidt niet altijd tot ontslag

01-08-2017

Drankgebruik leidt niet altijd tot ontslag

Veel bedrijven hebben in het huisreglement nadere voorschriften, al dan niet met sancties, opgenomen over het gebruik van drugs of drank op de werkplek. Uit twee recente uitspraken over het nuttigen van drank tijdens of rond werktijd, blijkt dat rechters niet alleen naar het huisreglement kijken, maar dat alle omstandigheden worden meegenomen voor het antwoord op de vraag of een dringende reden voor ontslag op staande voet aanwezig is.

Sommelier ten onrechte ontslagen

Een zaak die veel ophef kreeg in de pers ging over een werknemer die al ruim 30 jaar werkt in de functie van sommelier in een exclusief hotel. In de huisregels van het hotel is opgenomen dat tijdens werktijd geen alcoholische dranken mogen worden genuttigd, tenzij het beroepsmatig noodzakelijk is. Het gebruik van drugs is nooit toegestaan. Ook is het niet toegestaan voor aanvang van je dienst alcohol, medicijnen of drugs te gebruiken waardoor je niet in staat bent om te werken. Overtreding van deze voorschriften leidt tot ontslag op staande voet.

Champagneflessen

In december 2012 krijgt de sommelier een officiële waarschuwing wegens het drinken van alcohol tijdens het werk. Als er elf maanden later weer een incident met alcohol is, wordt hij na een korte schorsing op staande voet ontslagen. Volgens het hotel heeft de sommelier in strijd met de huisregels alcohol gedronken en andere werknemers aangezet om te drinken. Ook zouden drie champagneflessen zijn ontvreemd.

Kort geding

De sommelier spant een kort geding aan: hij wil zijn baan terug en hij wil dat zijn loon wordt doorbetaald. De sommelier erkent dat hij tijdens werktijd een slok wijn heeft genomen en zijn personeel een biertje heeft gegeven. Het biertje heeft hij aan de werknemers aangeboden na overleg en instemming van zijn leidinggevende. Wat betreft de slok wijn merkt de sommelier op dat hij dat beter niet had kunnen doen, maar dat het geen reden is voor ontslag op staande voet. De sommelier weet niets van de champagneflessen en het hotel laat dit verwijt vallen.

Huisreglement

De kantonrechter oordeelt dat de sommelier kan worden verweten dat hij het huisreglement heeft overtreden, omdat hij tijdens werktijd heeft gedronken. Maar het hotel is zelf niet consequent geweest met het naleven van het huisreglement. Immers, met toestemming van het hotel heeft de sommelier een biertje aangeboden aan een aantal werknemers. De kantonrechter vindt, gezien de duur van het dienstverband, het gegeven ontslag op staande voet te ver gaan, ook al heeft de sommelier een jaar eerder ook een waarschuwing gehad. De kantonrechter te Amsterdam wijst op 17 februari 2014 de eis van de sommelier toe.

Onder invloed op het werk verschijnen

In een andere zaak verscheen een werknemer om 7.00 uur op het werk. Toen zijn leidinggevende in de gaten had dat hij naar drank rook, heeft de werknemer toegegeven dat hij de vorige avond was uitgegaan en om 3.00 uur naar bed is gegaan. Hij zou die avond enkel biertjes hebben gedronken. De werkgever laat de werknemer een blaastest doen die negatief uitvalt voor de werknemer. Hij wordt direct naar huis gestuurd.

E-mail

Dezelfde dag stuurt de werknemer een e-mail om zijn excuses aan te bieden. In de e-mail brengt hij bij zijn werkgever onder de aandacht dat zijn privéleven problematisch is en dat het nog niet eerder is voorgekomen dat hij onder invloed op zijn werk is verschenen. Ook schrijft hij dat hij altijd goed heeft gefunctioneerd gedurende de vijf jaar dat hij in dienst is. Desondanks wordt de werknemer op staande voet ontslagen. De werknemer vernietigt het ontslag en eist in een kort geding zijn werkplek terug.

Op staande voet

De kantonrechter oordeelt dat uit het huisreglement van de werkgever blijkt dat een werknemer direct kan worden verwijderd van de werkplek en een sanctie kan verwachten als hij alcohol heeft genuttigd. Tijdens de zitting geeft de werkgever aan dat ontslag op staande voet de meest vergaande maatregel is. Dit impliceert dat minder vergaande maatregelen ook denkbaar zijn. Gegeven het feit dat de werknemer altijd goed heeft gefunctioneerd en in moeilijke privé-omstandigheden verkeert, vindt de kantonrechter onder deze omstandigheden een ontslag op staande voet te ver gaan.

In hoger beroep komt het Gerechtshof Den Haag op 17 december 2013 tot hetzelfde oordeel. Bij een ontslag op staande voet moeten alle omstandigheden van het geval in onderling verband en samenhang worden gewogen. Gezien het feit dat de werknemer altijd goed heeft gefunctioneerd is een dringende reden niet aanwezig en was een minder vergaande maatregel op zijn plaats geweest.

 

Lees ook

Transitievergoeding

18-06-2021

Hoe bereken je de transitievergoeding?

Lees het hele artikel

Welke periode telt mee bij WW-uitkering?

16-06-2021

Hoe lang heeft een werknemer recht op een WW-uitkering?

Lees het hele artikel

Combinatie van ontslaggronden mogelijk

11-06-2021

Sinds de invoerng van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 junuari 2020 hoeft de werkgever zich niet te beperken tot één ontslaggrond.

Lees het hele artikel

Lager loon en WW

08-06-2021

Verrekening van inkomen in plaats van uren met WW-uitkering

Lees het hele artikel

Aanvechten concurrentiebeding

01-06-2021

Heeft het zin om je concurrentiebeding aan te vechten? Als je van baan wilt wisselen, kan je last krijgen van het concurrentiebeding. Het aanvechten ervan biedt in veel gevallen uitkomst.

Lees het hele artikel

Opnemen vakantie bij WW

30-05-2021

Mag met behoud van WW-uitkering vakantiedagen opnemen? 

Lees het hele artikel

WW rechten en plichten

09-10-2017

Wat zijn je rechten en plichten bij het aanvragen van een uitkering? Zorg er in ieder geval voor dat je niet verwijtbaar werkloos wordt. 

Lees het hele artikel

WW passend arbeid

09-10-2017

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het begrip passende arbeid aangescherpt. Advocaat Diana Simons legt uit.

Lees het hele artikel

Gebonden aan concurrentiebeding bij faillissement?

03-07-2017

Je werkgever is failliet. Kan de curator je zomaar houden aan je concurrentiebeding?

Lees het hele artikel

Aanzegplicht bij tijdelijk contract

03-07-2017

Schriftelijke aanzegplicht bij tijdelijke contract verplicht voor werkgever

Lees het hele artikel