Opnemen vakantie bij WW

30-05-2021

WW en vakantiedagen, wat zijn de regels?

Als een werknemer een WW-uitkering ontvangt heeft hij de verplichting om zo snel mogelijk op zoek te gaan naar een andere baan. Hoe zit het met vakantie? Mag hij van het UWV zijn sollicitatie-activiteiten onderbreken en vakantiedagen opnemen? 

Opname van beperkt aantal vakantiedagen

De werknemer mag twintig vakantiedagen op jaarbasis opnemen. Als hij in een bepaald jaar geen vakantiedagen opneemt dan komen deze dagen te vervallen. Hij mag deze dagen niet mee nemen naar het volgende jaar. 

Op de Werkloosheidswet zijn namelijk niet de wettelijke bepalingen in het Burgerlijk Wetboek van toepassing die onder meer bepalen dat vakantiedagen pas na vijf jaar verjaren (en wettelijke vakantiedagen na zes maanden, vanaf 1 januari 2012).

 

Lees ook

Transitievergoeding

18-06-2021

Hoe bereken je de transitievergoeding?

Lees het hele artikel

Welke periode telt mee bij WW-uitkering?

16-06-2021

Hoe lang heeft een werknemer recht op een WW-uitkering?

Lees het hele artikel

Combinatie van ontslaggronden mogelijk

11-06-2021

Sinds de invoerng van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 junuari 2020 hoeft de werkgever zich niet te beperken tot één ontslaggrond.

Lees het hele artikel

Lager loon en WW

08-06-2021

Verrekening van inkomen in plaats van uren met WW-uitkering

Lees het hele artikel

Aanvechten concurrentiebeding

01-06-2021

Heeft het zin om je concurrentiebeding aan te vechten? Als je van baan wilt wisselen, kan je last krijgen van het concurrentiebeding. Het aanvechten ervan biedt in veel gevallen uitkomst.

Lees het hele artikel

WW rechten en plichten

09-10-2017

Wat zijn je rechten en plichten bij het aanvragen van een uitkering? Zorg er in ieder geval voor dat je niet verwijtbaar werkloos wordt. 

Lees het hele artikel

WW passend arbeid

09-10-2017

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het begrip passende arbeid aangescherpt. Advocaat Diana Simons legt uit.

Lees het hele artikel

Drankmisbruik leidt niet altijd tot ontslag

01-08-2017

Ontslag op staande voet een te vergaande maatregel bij drankmisbruik

Lees het hele artikel

Gebonden aan concurrentiebeding bij faillissement?

03-07-2017

Je werkgever is failliet. Kan de curator je zomaar houden aan je concurrentiebeding?

Lees het hele artikel

Aanzegplicht bij tijdelijk contract

03-07-2017

Schriftelijke aanzegplicht bij tijdelijke contract verplicht voor werkgever

Lees het hele artikel