Boetebeding

05-03-2021

 

 

 

 

 

 

 

Mag de werkgever boetes opleggen?

Wanneer je gedurende de duur van een arbeidsovereenkomst als werknemer iets doet wat de werkgever verboden heeft, dan kan de werkgever jou een boete opleggen als dit is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, personeelsreglement of cao.

 
Wat is een boetebeding?
Een boetebeding is een schriftelijke afspraak waarin staat dat je als werknemer een boete verschuldigd bent aan de werkgever wanneer er niet wordt gehouden aan de voorschriften voor het bewaken van orde, veiligheid en hygiëne van een organisatie. Veel voorkomende voorschriften bevatten bijvoorbeeld maatregelen over gedragingen van een werknemer, het internetprotocol en het overtreden van veiligheidsvoorschriften. De werkgever is vrij om te bepalen welke voorschriften van belang zijn bij de bedrijfsvoering.

 

Waar moet een boetebeding aan voldaan?

Doordat de werkgever vrij staat om te bepalen welke voorschriften hij opneemt bij een boetebeding, zijn er bijzondere waarborgen vastgelegd in de wet. Om te beginnen dient de boetebeding schriftelijk te zijn vastgelegd door de werkgever. Op 24 maart 2009 oordeelde de kantonrechter te Leeuwaarden (vindplaats:ECLI:NL:RBLEE:2009:BH9952) in een zaak waar de boetebeding is opgenomen in de informatiegids. In deze zaak werd aan de werknemer een boete oplegt van € 100,- nadat hij voor de tweede keer niet tijdig het werkbriefje had ingeleverd. De werkgever heeft het boetebeding met betrekking tot het te laat indienen van het werkbriefje opgenomen in de informatiegids. De werknemer stelt dat de boetebeding dat is opgenomen in de informatiegids in strijd is met de wettelijke vereisten voor een boetebeding. De werkgever heeft in de arbeidsovereenkomst nadrukkelijk doorwezen naar de voorschriften in de informatiegids en mocht van de werknemer verwachten dat hij deze heeft gelezen. Volgens de kantonrechter is wel voldaan aan de schriftelijkvereiste voor een boetebeding omdat de werknemer door het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst akkoord is gegaan met de voorschriften die in de informatiegids is opgenomen.

Daarnaast dient de werkgever zo duidelijk mogelijk te omschrijven voor welke voorschriften de boete geldt en de hoogte van de boete. De werkgever kan een boete opleggen in het betalen van een geldbedrag of het verliezen van een deel van de loon. Het bedrag dat een medewerker moet betalen mag niet meer zijn dan het loon over een halve werkdag per week. Hier mag alleen van worden afgeweken wanneer de werknemer maandelijks meer verdient dan het wettelijk minimum loon.
 
Verder moet de werkgever vastleggen wat de bestemming van de boete is. Hij mag niet profiteren van de boete. De boete moet door de werkgever in een fonds voor een goed doel worden gestort of een fonds die voor de medewerkers bedoeld is.
 

Lees ook

Werkgever leest e-mails werknemer

06-10-2017

Alleen onder bijzondere omstandigheden mag een werkgever de e-mails van een werknemers lezen. 

Lees het hele artikel

Uitbetaling loon tijdens vakantie

06-10-2017

Dit hoor jij uitbetaald te krijgen tijdens je vakantie

Lees het hele artikel

Verkeersboetes verhalen op werkgever

24-07-2017

Verkeersboete, vergoed door de baas?

Lees het hele artikel

Vergoeding overwerk parttimer

24-07-2017

Krijgt een parttime werknemer een vergoeding voor overwerk?

Lees het hele artikel

Geen toestemming voor vakantie

24-07-2017

Onder welke voorwaarden mag je werkgever een verzoek om vakantie weigeren?

Lees het hele artikel

Langdurig zorgverlof

24-07-2017

Voor wie kan een werknemer zorgverlof opnemen?

Lees het hele artikel

Werkgever verhuist

23-07-2017

Als je bedrijf verhuist, ben je niet altijd verplicht om mee te gaan!

Lees het hele artikel

Concurrentiebeding bij functiewijziging

03-07-2017

Nieuwe functie: wat gebeurt er met een concurrentiebeding?

Lees het hele artikel

Concurrentiebeding bij verlenging van het contract

03-07-2017

Een concurrentiebeding moet schriftelijk overeengekomen worden. Is dat ook het geval bij een verlenging je contract?

Lees het hele artikel

Is een concurrentiebeding per e-mail geldig?

03-07-2017

Een concurrentiebeding is alleen geldig als het schriftelijk is overeengekomen. Maar wanneer is aan die eis voldaan?

Lees het hele artikel