werkenrecht.info

is het platform waar je informatie kan inwinnen over uiteenlopende arbeidsrechtelijke zaken waar zowel werknemers als werkgevers dagelijks mee te maken krijgen. Hier vind je een verzameling artikelen die arbeidrecht advocaat Diana Simons in de loop van 15 jaar wekelijks geschreven heeft voor Intermediair. Ze worden op deze site aangepast aan de actualiteit, en zijn een bron van kennis voor iedereen die met arbeidsrechtelijke kwesties te maken krijgt. 

 

Doorbetaling loon tijdens ziekte bij nulurencontract

02-03-2016

Maakt een oproepkracht met nulurencontract aanspraak op doorbetaling van zijn loon?

 

Lees het hele artikel

Ingestemd met ontslag? Je hebt 2 weken bedenktijd

02-02-2016

Als je als werknemer hebt ingestemd met je eigen ontslag, heb je daarna nog twee weken de tijd om hierop terug te komen.

Vanaf 1 juli 2015 kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen met instemming van de werknemer. De instemming moet blijken uit een schriftelijke verklaring van de werknemer.

Lees het hele artikel

Slapend dienstverband: onfatsoenlijk of ernstig verwijtbaar?

18-01-2016

Als je werkgever een slapend dienstverband in stand houdt om onder een transitievergoeding uit te komen, kun je ook zelf naar de rechter.

Lees het hele artikel

Tussentijds opzeggen van tijdelijke arbeidsovereenkomst

16-12-2015

Tussentijds opzeggen contract. Wat zijn de gevolgen?

Lees het hele artikel

Ontslag statutair directeur

16-10-2015

Een statutair directeur is een werknemer met een bijzondere rechtspositie. Wat verandert er voor de statutair directeur per 1 juli 2015?

Lees het hele artikel