werkenrecht.info

is het platform waar je informatie kan inwinnen over uiteenlopende arbeidsrechtelijke zaken waar zowel werknemers als werkgevers dagelijks mee te maken krijgen. Hier vind je een verzameling artikelen die arbeidrecht advocaat Diana Simons in de loop van 15 jaar wekelijks geschreven heeft voor Intermediair. Ze worden op deze site aangepast aan de actualiteit, en zijn een bron van kennis voor iedereen die met arbeidsrechtelijke kwesties te maken krijgt. 

 

Aanzegplicht bij tijdelijk contract

03-07-2017

Schriftelijke aanzegplicht bij tijdelijke contract verplicht voor werkgever

Lees het hele artikel

Afwijzing wegens te veel ervaring, mag dat?

03-07-2017

Kan in een vacature een grens worden gesteld aan het aantal jaren dat is vereist voor deze functie?

Lees het hele artikel

Studiekosten ook terugbetalen tijdens proeftijd?

03-07-2017

Is werknemer verplicht om de door hem gemaakte studiekosten terug te betalen tijdens proeftijd

Lees het hele artikel

Machtiging bedrijfarts

05-06-2017
In geval van ziekte kan bedrijfsarts met machtiging van werknemer medische informatie opvragen bij behandelaar werknemer Lees het hele artikel

Fictieve opzegtermijn

05-04-2017

Bij de aanvraag van een WW-uitkering houdt het UWV rekening met de opzegtermijn die geldt voor de werkgever (de fictieve opzegtermijn).

Lees het hele artikel

Medische keuring

01-03-2017

Medische keuring bij een sollicitatie: wat mag wel en niet?

Lees het hele artikel

Ontslagvergoeding topfunctionaris

04-01-2017

Voor topfunctionarissen die werken en publieke of semi publieke sector geldt een maximum ontslagvergoeding.

Lees het hele artikel

Geen concurrentiebeding, toch concurrentie

27-12-2016

Het ontbreken van een concurrentiebeding betekent nog niet dat het een werknemer volledig vrij staat om zijn werkgever te beconcurreren.

 

Lees het hele artikel

Ontslag bij pensioengerechtigde leeftijd

23-11-2016

Einde dienstverband bij pensioengerechtigde leeftijd?

Lees het hele artikel

Combinatie van ontslaggronden niet langer mogelijk

11-11-2016

Sinds 1 juli 2015 moet de werkgever kiezen op welke grond hij een werknemer wil ontslaan. Werknemers ontslaan wordt daarmee moeilijker.

 

Lees het hele artikel