werkenrecht.info

is het platform waar je informatie kan inwinnen over uiteenlopende arbeidsrechtelijke zaken waar zowel werknemers als werkgevers dagelijks mee te maken krijgen. Hier vind je een verzameling artikelen die arbeidrecht advocaat Diana Simons in de loop van 15 jaar wekelijks geschreven heeft voor Intermediair. Ze worden op deze site aangepast aan de actualiteit, en zijn een bron van kennis voor iedereen die met arbeidsrechtelijke kwesties te maken krijgt. 

 

Aanzegplicht

03-11-2016

Voor werkgever geldt een aanzegtermijn van een maand bij beƫindigen of verlengen contract

Lees het hele artikel

Concurrentiebeding op schrift

12-10-2016

Concurrentiebeding moet schriftelijk zijn vastgelegd!

Er ontstaat vaak discussie over de vraag of aan de schriftelijkheidseis van het concurrentiebeding is voldaan

Lees het hele artikel

Vergoeding voor concurrentiebeding

12-10-2016

De rechter kan een vergoeding toekennen aan een werknemer die door concurrentiebeding wordt belemmerd om ander werk te vinden.

Lees het hele artikel

Wat betekent een loonsanctie voor mijn inkomen?

30-09-2016

Krijgt de werkgever een loonsanctie opgelegd? Wat betekent een loonsanctie voor de werknemer?

Lees het hele artikel

Mag jij de boekhouding van je werkgever inzien?

30-09-2016

Een werknemer kan inzage vragen in de boekhouding van de werkgever indien zijn loon afhankelijk is van de bedrijfsresultaten.

Lees het hele artikel

Is het advies van de ondernemingsraad geheim?

29-09-2016

Schending van de geheimhoudingsplicht van de ondernemingsraad kan leiden tot ontslag op staande voet. Advocaat Diana Simons legt uit.

Lees het hele artikel

De privacy van de zieke werknemer

24-09-2016

Aan welke regels zijn werkgevers gebonden bij het verwerken van gezondheidsgegevens van werknemers?

Lees het hele artikel

Adviesrecht OR

01-09-2016

Over welk soort besluiten moet de ondernemer advies vragen aan de OR?

Lees het hele artikel

De ondernemingsraad en de bonus

08-08-2016

Werkgever keert bonus niet uit. Heeft de ondernemingsraad invloed?

Lees het hele artikel

Discriminatie vanwege leeftijd: wat kun je doen?

31-05-2016

Als je denkt dat je wordt gediscrimineerd vanwege je leeftijd, kun je naar het College voor de Rechten van de Mens stappen. Een voorbeeld.

De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd en arbeid (WGBL) verbiedt werkgevers om een onderscheid naar leeftijd te maken bij het aangaan en beƫindigen van een arbeidsverhouding. Er kan een direct of indirect onderscheid gemaakt worden naar leeftijd.

Lees het hele artikel