werkenrecht.info

is het platform waar je informatie kan inwinnen over uiteenlopende arbeidsrechtelijke zaken waar zowel werknemers als werkgevers dagelijks mee te maken krijgen. Hier vind je een verzameling artikelen die arbeidrecht advocaat Diana Simons in de loop van 15 jaar wekelijks geschreven heeft voor Intermediair. Ze worden op deze site aangepast aan de actualiteit, en zijn een bron van kennis voor iedereen die met arbeidsrechtelijke kwesties te maken krijgt. 

 

De privacy van de zieke werknemer

24-09-2016

Aan welke regels zijn werkgevers gebonden bij het verwerken van gezondheidsgegevens van werknemers?

Lees het hele artikel

Dit zijn je nieuwe wettelijke rechten als klokkenluider

21-09-2016

Een werkgever mag jou niet meer benadelen als je als klokkenluider een misstand meldt. Welke bescherming komt er?

Met ingang van 1 juli 2016 treedt de Wet Huis voor klokkenluiders in werking. Het doel van deze wet is om de mogelijkheden tot het melden van een misstand te verbeteren en de melder bescherming te bieden tegen eventuele benadeling die hij oploopt als gevolg van het melden.

Lees het hele artikel

DBA: Nieuwe beoordeling van zelfstandigheid ondernemer

21-09-2016

Nu de VAR is vervangen door de Wet deregulering beoordeling zelfstandigheid (DBA) verandert ook de manier waarop de Belastingdienst beoordeelt of iemand ondernemer is.

Lees het hele artikel

Adviesrecht OR

01-09-2016

Over welk soort besluiten moet de ondernemer advies vragen aan de OR?

Lees het hele artikel

De ondernemingsraad en de bonus

08-08-2016

Werkgever keert bonus niet uit. Heeft de ondernemingsraad invloed?

Lees het hele artikel

Discriminatie vanwege leeftijd: wat kun je doen?

31-05-2016

Als je denkt dat je wordt gediscrimineerd vanwege je leeftijd, kun je naar het College voor de Rechten van de Mens stappen. Een voorbeeld.

De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd en arbeid (WGBL) verbiedt werkgevers om een onderscheid naar leeftijd te maken bij het aangaan en beƫindigen van een arbeidsverhouding. Er kan een direct of indirect onderscheid gemaakt worden naar leeftijd.

Lees het hele artikel

Motiveringsplicht concurrentiebeding in tijdelijk contract

23-05-2016

Een tijdelijk contract mag alleen nog een concurrentiebeding bevatten bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Vanaf 1 januari 2015 mag een werkgever alleen nog maar een concurrentiebeding opnemen in een contract voor bepaalde tijd wanneer dit vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk is. De werkgever moet in het concurrentiebeding zelf motiveren welke bedrijfs- of dienstbelangen in het geding zijn.

Lees het hele artikel

Doorbetaling loon tijdens ziekte bij nulurencontract

02-03-2016

Maakt een oproepkracht met nulurencontract aanspraak op doorbetaling van zijn loon?

 

Lees het hele artikel

Ingestemd met ontslag? Je hebt 2 weken bedenktijd

02-02-2016

Als je als werknemer hebt ingestemd met je eigen ontslag, heb je daarna nog twee weken de tijd om hierop terug te komen.

Vanaf 1 juli 2015 kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen met instemming van de werknemer. De instemming moet blijken uit een schriftelijke verklaring van de werknemer.

Lees het hele artikel

Slapend dienstverband: onfatsoenlijk of ernstig verwijtbaar?

18-01-2016

Als je werkgever een slapend dienstverband in stand houdt om onder een transitievergoeding uit te komen, kun je ook zelf naar de rechter.

Lees het hele artikel