Doorstart voortzetting dienstverband?

09-11-2016

Telt doorstart als dezelfde of als nieuwe werkgever?

Als je na een faillissement bij het doorstartende bedrijf in dienst treedt, telt jouw arbeidsverleden bij het originele bedrijf dan mee?

Als een bedrijf na een faillissement een doorstart maakt, komt het vaak voor dat werknemers van het gefailleerde bedrijf worden benaderd om bij het doorstartende bedrijf in dienst te treden. Zij krijgen dan een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden met de doorstarter. Meestal betreft het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De vraag is dan of deze arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, of dat de doorstarter als opvolgend werkgever moet worden beschouwd.

Doorstart na faillissement: telt je arbeidsverleden mee of is het een nieuwe werkgever?

Soortgelijke werkzaamheden

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is duidelijkheid gekomen over de vraag of en wanneer de doorstarter beschouwd moet worden als opvolgend werkgever na een faillissement. De doorstarter wordt beschouwd als opvolgend werkgever indien de werknemer dezelfde of soortgelijke werkzaamheden moet verrichten als bij het gefailleerde bedrijf. Ook moet er duidelijk een aanleiding zijn aan te wijzen waardoor de werknemer van het oude naar het nieuwe bedrijf overgaat.

Indien hier sprake van is, wordt de doorstarter aangemerkt als opvolgend werkgever. Dit betekent dan dat de ketenregeling van toepassing is. Heeft de werknemer bijvoorbeeld al twee tijdelijke contracten met het gefailleerde bedrijf gehad, dan is het contract met de doorstarter het derde contract. Was de werknemer in vaste dienst en krijgt hij een jaarcontract aangeboden bij de doorstarter, dan eindigt dit contract niet van rechtswege.

Dienstjaren transitievergoeding

Als de doorstarter aangemerkt kan worden als opvolgend werkgever, dan tellen alle dienstjaren bij het gefailleerde bedrijf mee. Dit is van belang voor het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding.

Lees ook

Transitievergoeding

18-06-2021

Hoe bereken je de transitievergoeding?

Lees het hele artikel

Welke periode telt mee bij WW-uitkering?

16-06-2021

Hoe lang heeft een werknemer recht op een WW-uitkering?

Lees het hele artikel

Combinatie van ontslaggronden mogelijk

11-06-2021

Sinds de invoerng van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 junuari 2020 hoeft de werkgever zich niet te beperken tot één ontslaggrond.

Lees het hele artikel

Lager loon en WW

08-06-2021

Verrekening van inkomen in plaats van uren met WW-uitkering

Lees het hele artikel

Aanvechten concurrentiebeding

01-06-2021

Heeft het zin om je concurrentiebeding aan te vechten? Als je van baan wilt wisselen, kan je last krijgen van het concurrentiebeding. Het aanvechten ervan biedt in veel gevallen uitkomst.

Lees het hele artikel

Opnemen vakantie bij WW

30-05-2021

Mag met behoud van WW-uitkering vakantiedagen opnemen? 

Lees het hele artikel

WW rechten en plichten

09-10-2017

Wat zijn je rechten en plichten bij het aanvragen van een uitkering? Zorg er in ieder geval voor dat je niet verwijtbaar werkloos wordt. 

Lees het hele artikel

WW passend arbeid

09-10-2017

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het begrip passende arbeid aangescherpt. Advocaat Diana Simons legt uit.

Lees het hele artikel

Drankmisbruik leidt niet altijd tot ontslag

01-08-2017

Ontslag op staande voet een te vergaande maatregel bij drankmisbruik

Lees het hele artikel

Gebonden aan concurrentiebeding bij faillissement?

03-07-2017

Je werkgever is failliet. Kan de curator je zomaar houden aan je concurrentiebeding?

Lees het hele artikel