Is een concurrentiebeding per e-mail geldig?

03-07-2017

Een concurrentiebeding is alleen geldig als het schriftelijk is overeengekomen. Maar wanneer is aan die eis voldaan? Diana Simons legt uit.

Voldoet een concurrentiebeding dat per e-mail wordt toegezonden aan de schriftelijkheidseis? Op 8 september 2011 deed de kantonrechter in Dordrecht uitspraak in een zaak die draaide om deze vraag.

Een werknemer was in mei de onderhandelingen ingegaan met een detacheringsbedrijf voor een openstaande vacature. Hij kreeg vervolgens een concept arbeidsovereenkomst toegestuurd per e-mail, met daarin een concurrentiebeding. De werknemer ging daarmee akkoord. Ze spraken af dat hij in dienst zou treden zodra het bedrijf een geschikte opdracht voor hem had gevonden. Dat gebeurde een maand later en hij kon per 1 juli beginnen. De werknemer besloot echter anders: hij wilde deze opdracht aanvaarden als zzp'er en zegde de arbeidsovereenkomst met het bureau op.

Maar volgens het detacheringsbureau mocht hij die opdracht niet als zzp'er uitvoeren, omdat hij gebonden was aan het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. De werknemer vond echter dat het concurrentiebeding per e-mail niet ‘schriftelijk is overeengekomen' en dus niet geldig is. Het detacheringsbureau stapte daarop naar de rechter.

Zelfde als per post

De rechter merkte op dat de bedoeling van het schriftelijkheidsvereiste vooral is dat een werknemer de consequenties van het concurrentiebeding goed kan overwegen. De werknemer heeft de arbeidsovereenkomst met het beding per e-mail ontvangen en is daarmee akkoord gegaan. Dat is volgens de rechter niet anders dan wanneer hij het contract per post had gekregen en in een brief zijn akkoordverklaring had gegeven.

Het concurrentiebeding is dus wel geldig en de werknemer mag een half jaar lang geen werkzaamheden voor de opdrachtgever verrichten.

Een andere situatie waarin het schriftelijkheidsvereiste een rol speelt:
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bevat een concurrentiebeding en dit contract wordt stilzwijgend verlengd. Is het concurrentiebeding dan automatisch ook opnieuw schriftelijk overeengekomen? Lees de bijdrage Concurrentiebeding bij verlenging van het contract.

Lees ook

Boetebeding

05-03-2021
Mag de werkgever boetes opleggen? Lees het hele artikel

Werkgever leest e-mails werknemer

06-10-2017

Alleen onder bijzondere omstandigheden mag een werkgever de e-mails van een werknemers lezen. 

Lees het hele artikel

Uitbetaling loon tijdens vakantie

06-10-2017

Dit hoor jij uitbetaald te krijgen tijdens je vakantie

Lees het hele artikel

Verkeersboetes verhalen op werkgever

24-07-2017

Verkeersboete, vergoed door de baas?

Lees het hele artikel

Vergoeding overwerk parttimer

24-07-2017

Krijgt een parttime werknemer een vergoeding voor overwerk?

Lees het hele artikel

Geen toestemming voor vakantie

24-07-2017

Onder welke voorwaarden mag je werkgever een verzoek om vakantie weigeren?

Lees het hele artikel

Langdurig zorgverlof

24-07-2017

Voor wie kan een werknemer zorgverlof opnemen?

Lees het hele artikel

Werkgever verhuist

23-07-2017

Als je bedrijf verhuist, ben je niet altijd verplicht om mee te gaan!

Lees het hele artikel

Concurrentiebeding bij functiewijziging

03-07-2017

Nieuwe functie: wat gebeurt er met een concurrentiebeding?

Lees het hele artikel

Concurrentiebeding bij verlenging van het contract

03-07-2017

Een concurrentiebeding moet schriftelijk overeengekomen worden. Is dat ook het geval bij een verlenging je contract?

Lees het hele artikel