Geen concurrentiebeding, toch concurrentie

27-12-2016

Het ontbreken van een concurrentiebeding betekent nog niet dat het een werknemer volledig vrij staat om zijn werkgever te beconcurreren.

De werknemer heeft in principe de vrijheid om te gaan en staan waar hij wil als hij niet gebonden is aan een concurrentiebeding. Hij kan zelf een soortgelijk bedrijf vinden of hij kan bij de concurrent in dienst treden. Maar het staat hem niet helemaal vrij om zijn ex-werkgever te beconcurreren.

Onrechtmatig handelen

De werknemer kan onrechtmatig handelen jegens zijn ex-werkgever door misbruik te maken van de tijdens zijn dienstverband opgedane kennis. Uit de jurisprudentie blijkt dat er gekeken wordt naar de volgende vier punten voor de vraag of de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig handelen.

Het ontbreken van een concurrentiebeding betekent nog niet dat een werknemer zijn werkgever kan beconcurreren.

  • Heeft de ex-werknemer een substantieel deel van de klanten van de ex-werkgever benaderd? Een of twee klanten gaan meestal wel mee.
  • Heeft de ex werknemer de klanten van de ex-werkgever substantieel benaderd? (Het moet meer zijn dan eenmalig benaderen)
  • Op welke wijze wordt de ex-werkgever beconcurreerd? Gebruikt de werknemer daarbij kennis en gegevens die hij heeft opgedaan tijdens het dienstverband bij de ex-werkgever?
  • Wat is het doel van de ex-werknemer? Is het doel van de ex-werknemer gericht op het bewegen van klanten om mee te gaan?

Uit rechtelijke uitspraken blijkt dat deze vier punten vaak als uitgangspunt worden genomen voor de vraag of de werknemer onrechtmatig handelt ten opzichte van zijn ex-werkgever. Maar soms komt de rechter niet eens toe aan het beoordelen van deze vier vragen en besluit op andere gronden dat de werknemer onrechtmatig handelt.

Om de hoek

Zo oordeelde de Rechtbank Haarlem op 19 april 2000 dat een werknemer onrechtmatig had gehandeld omdat hij een eenmanszaak was gestart in de buurt van zijn ex-werkgever. Het ging in deze zaak om twee werknemers die tot februari 2000 bij een financieel advies bedrijf hebben gewerkt. Per 1 februari 2000 hebben zij ontslag genomen en zijn zij, om de hoek van de straat waar hun ex-werkgever is gevestigd, een soortgelijk bedrijf begonnen. 

De ex-werkgever meende dat de twee ex-werknemers zich schuldig maakten aan onrechtmatig handelen door een vestiging te openen in de directe nabijheid van zijn bedrijf. Een geldig concurrentiebeding ontbrak. De ex-werkgever spande een kort geding aan en vorderde dat de werknemer hun activiteiten staakten op straffe van een dwangsom.

De rechter overweegt dat de ex-werknemers weliswaar niet actief de klanten van hun ex-werkgever hebben benaderd, maar doordat zij er voor hebben gekozen om praktisch bij hun ex-werkgever om de hoek kantoor te gaan houden, was de kans aannemelijk dat klanten, met wie zij goed contact hadden bij hun ex-werkgever, naar hen zouden overstappen. De rechter bepaalde dan ook dat zij hun activiteiten moesten staken op straffe van een dwangsom.

Lees ook

Transitievergoeding

18-06-2021

Hoe bereken je de transitievergoeding?

Lees het hele artikel

Welke periode telt mee bij WW-uitkering?

16-06-2021

Hoe lang heeft een werknemer recht op een WW-uitkering?

Lees het hele artikel

Combinatie van ontslaggronden mogelijk

11-06-2021

Sinds de invoerng van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 junuari 2020 hoeft de werkgever zich niet te beperken tot één ontslaggrond.

Lees het hele artikel

Lager loon en WW

08-06-2021

Verrekening van inkomen in plaats van uren met WW-uitkering

Lees het hele artikel

Aanvechten concurrentiebeding

01-06-2021

Heeft het zin om je concurrentiebeding aan te vechten? Als je van baan wilt wisselen, kan je last krijgen van het concurrentiebeding. Het aanvechten ervan biedt in veel gevallen uitkomst.

Lees het hele artikel

Opnemen vakantie bij WW

30-05-2021

Mag met behoud van WW-uitkering vakantiedagen opnemen? 

Lees het hele artikel

WW rechten en plichten

09-10-2017

Wat zijn je rechten en plichten bij het aanvragen van een uitkering? Zorg er in ieder geval voor dat je niet verwijtbaar werkloos wordt. 

Lees het hele artikel

WW passend arbeid

09-10-2017

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het begrip passende arbeid aangescherpt. Advocaat Diana Simons legt uit.

Lees het hele artikel

Drankmisbruik leidt niet altijd tot ontslag

01-08-2017

Ontslag op staande voet een te vergaande maatregel bij drankmisbruik

Lees het hele artikel

Gebonden aan concurrentiebeding bij faillissement?

03-07-2017

Je werkgever is failliet. Kan de curator je zomaar houden aan je concurrentiebeding?

Lees het hele artikel