Discriminatie vanwege leeftijd: wat kun je doen?

Langdurig zorgverlof

24-07-2017

Voor wie kan een werknemer zorgverlof opnemen?

Lees het hele artikel

Concurrentiebeding bij functiewijziging

03-07-2017

Nieuwe functie: wat gebeurt er met een concurrentiebeding?

Lees het hele artikel

Concurrentiebeding bij verlenging van het contract

03-07-2017

Een concurrentiebeding moet schriftelijk overeengekomen worden. Is dat ook het geval bij een verlenging je contract?

Lees het hele artikel

Is een concurrentiebeding per e-mail geldig?

03-07-2017

Een concurrentiebeding is alleen geldig als het schriftelijk is overeengekomen. Maar wanneer is aan die eis voldaan?

Lees het hele artikel

Let op de formulering van je concurrentiebeding!

03-07-2017

Te ruim geformuleerd concurrentiebeding

 

Lees het hele artikel

Concurrentiebeding op schrift

12-10-2016

Concurrentiebeding moet schriftelijk zijn vastgelegd!

Er ontstaat vaak discussie over de vraag of aan de schriftelijkheidseis van het concurrentiebeding is voldaan

Lees het hele artikel

Vergoeding voor concurrentiebeding

12-10-2016

De rechter kan een vergoeding toekennen aan een werknemer die door concurrentiebeding wordt belemmerd om ander werk te vinden.

Lees het hele artikel

Mag jij de boekhouding van je werkgever inzien?

30-09-2016

Een werknemer kan inzage vragen in de boekhouding van de werkgever indien zijn loon afhankelijk is van de bedrijfsresultaten.

Lees het hele artikel