Concurrentiebeding bij functiewijziging

Let op de formulering van je concurrentiebeding!

03-07-2017

Te ruim geformuleerd concurrentiebeding

 

Lees het hele artikel

Concurrentiebeding op schrift

12-10-2016

Concurrentiebeding moet schriftelijk zijn vastgelegd!

Er ontstaat vaak discussie over de vraag of aan de schriftelijkheidseis van het concurrentiebeding is voldaan

Lees het hele artikel

Vergoeding voor concurrentiebeding

12-10-2016

De rechter kan een vergoeding toekennen aan een werknemer die door concurrentiebeding wordt belemmerd om ander werk te vinden.

Lees het hele artikel

Mag jij de boekhouding van je werkgever inzien?

30-09-2016

Een werknemer kan inzage vragen in de boekhouding van de werkgever indien zijn loon afhankelijk is van de bedrijfsresultaten.

Lees het hele artikel

Aanbieden scholing wettelijk vastgelegd

29-09-2016

Werkgever is verplicht scholing aan te bieden

 

Lees het hele artikel

Dit zijn je nieuwe wettelijke rechten als klokkenluider

21-09-2016

Een werkgever mag jou niet meer benadelen als je als klokkenluider een misstand meldt. Welke bescherming komt er?

Met ingang van 1 juli 2016 treedt de Wet Huis voor klokkenluiders in werking. Het doel van deze wet is om de mogelijkheden tot het melden van een misstand te verbeteren en de melder bescherming te bieden tegen eventuele benadeling die hij oploopt als gevolg van het melden.

Lees het hele artikel

Discriminatie vanwege leeftijd: wat kun je doen?

31-05-2016

Als je denkt dat je wordt gediscrimineerd vanwege je leeftijd, kun je naar het College voor de Rechten van de Mens stappen. Een voorbeeld.

De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd en arbeid (WGBL) verbiedt werkgevers om een onderscheid naar leeftijd te maken bij het aangaan en beƫindigen van een arbeidsverhouding. Er kan een direct of indirect onderscheid gemaakt worden naar leeftijd.

Lees het hele artikel

Motiveringsplicht concurrentiebeding in tijdelijk contract

23-05-2016

Een tijdelijk contract mag alleen nog een concurrentiebeding bevatten bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Vanaf 1 januari 2015 mag een werkgever alleen nog maar een concurrentiebeding opnemen in een contract voor bepaalde tijd wanneer dit vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk is. De werkgever moet in het concurrentiebeding zelf motiveren welke bedrijfs- of dienstbelangen in het geding zijn.

Lees het hele artikel